การสร้างโครงสร้างวิทยานิพนธ์ – ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้

ที่มา: bmmagazine.co.uk

วิทยานิพนธ์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการศึกษาก่อนที่จะได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนในการกำหนดเป้าหมาย ประเมินข้อมูล และสร้างการทบทวนวรรณกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดผลลัพธ์และผลที่ตามมาในทันที สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาขอบเขตและเป้าหมายของการวิจัยก่อนที่จะเริ่มเขียน

วิทยานิพนธ์สรุปหลักสูตรการศึกษาและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของโครงการศึกษาและวิจัย

เพื่อให้จบลงด้วยดี สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆ รักษาองค์กร และขอคำติชม

แม้ว่าโครงสร้างวิทยานิพนธ์จะยาก แต่โครงสร้างวิทยานิพนธ์ช่วยในการจัดระเบียบความคิดที่ชัดเจนและทำให้ผู้อ่านสามารถติดตามความก้าวหน้าของมุมมองของคุณได้

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการจัดรูปแบบกระดาษให้ถูกต้อง

การทำความเข้าใจโครงสร้างของวิทยานิพนธ์

การให้เหตุผลทางวิชาการเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายกับสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ วิทยานิพนธ์มักจะประกอบด้วยคำนำ ส่วนประกอบหรือแนวทางการทดลอง บทหลัก ผลลัพธ์ที่ได้และการอภิปรายเกี่ยวกับสมมติฐานเดิม และข้อสรุป

เมื่อสร้างโครงร่างวิทยานิพนธ์ของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทบทวนข้อกำหนดที่กำหนดไว้สำหรับเรื่องของคุณ

คุณต้องคิดถึงบทที่จะรวม ลำดับและความยาวของบท และสิ่งที่จะรวมไว้ในเนื้อหาหลักและภาคผนวกของคุณ

นอกจากนี้คุณยังสามารถขอความช่วยเหลือจากความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ออนไลน์เช่น วิจัยงาช้าง.

ต่อไปนี้คือส่วนต่างๆ ที่คุณต้องรวมไว้ในโครงสร้างของวิทยานิพนธ์—

ชื่อหนังสือ

ที่มา: dissertation-proofreading.com

วิทยานิพนธ์ควรมีชื่อเรื่องที่กระชับและกระชับ ซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนว่าบทความเกี่ยวกับอะไร

ใช้เวลาตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกต้องและรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญ

ทุกสถาบันมีรูปแบบเฉพาะสำหรับหน้าชื่อเรื่อง ซึ่งควรมีชื่อของคุณ รหัสนักศึกษา ภาควิชา มหาวิทยาลัย ระดับปริญญา ชื่อวิทยานิพนธ์ และวันที่ส่ง

ชื่อเรื่องควรดึงดูดใจและสรุปหัวข้อการวิจัยหลักโดยย่อสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจทำงานให้เสร็จด้วยตนเองและผู้ที่ต้องการซื้อวิทยานิพนธ์

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าชื่อวิทยานิพนธ์สรุปผลการวิจัยอย่างเหมาะสม และไม่หลอกลวงหรือกว้างเกินไป

นามธรรม

ที่มา: studybay.com

บทคัดย่อซึ่งมีตั้งแต่ 250 ถึง 750 คำ เป็นบทสรุปย่อของ ข้อความทางวิชาการ. ควรให้คำอธิบายที่กระชับและเข้าใจได้ของงานวิจัย และดึงดูดผู้อ่านให้อ่านบทความฉบับเต็ม

ขนาด ความเป็นมา เป้าหมาย วิธีการ ข้อค้นพบ และบทสรุปเป็นส่วนประกอบของบทคัดย่อที่เขียนอย่างดีซึ่งควรได้รับความสนใจมากที่สุด

พื้นหลังควรรวมความรู้ที่มีอยู่ในหัวข้อและเป้าหมายของการศึกษา

ส่วนวิธีการควรมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่ทำ และส่วนผลลัพธ์ควรมีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จำนวนคำในวารสารจะเปิดใช้งานได้

เนื้อหา

ที่มา: studenthub.city.ac.uk

โครงสร้างวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยหน้าเนื้อหา บทคัดย่อ บทนำ บททบทวนวรรณกรรม ส่วนวิธีการ ส่วนผลลัพธ์ และบทสรุป

มีการทบทวนวรรณกรรม ส่วนวิธีการ ส่วนผลลัพธ์ และบทสรุปรวมอยู่ด้วย

ภาคผนวกที่มีเนื้อหาหรือข้อสรุปเพิ่มเติมอาจมีอยู่ในวิทยานิพนธ์บางฉบับ

หน้าเริ่มต้นสำหรับบทต่างๆ และส่วนต่างๆ ของวิทยานิพนธ์จะแสดงอยู่ในหน้าเนื้อหา

บทนำ

ที่มา: dissertation-proofreading.com

เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเกี่ยวข้องของการศึกษาและความเหมาะสมของการศึกษาในแนววิทยาศาสตร์ที่กว้างขึ้น การเริ่มต้นบทความวิจัยควรมีการทบทวนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์โดยสังเขป

เพื่อเพิ่มคุณค่าและให้ความลึกแก่การวิจัย ควรเน้นบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อด้วย

เรื่อง, วิธีการทางระเบียบวิธีและความเกี่ยวข้องของการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยทั่วไป ยังกล่าวถึงในบทนำด้วย

ปัญหาที่จะตรวจสอบ, โครงสร้างวิทยานิพนธ์, เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเลือกสาขาวิชานี้ของคุณ, การทบทวนวรรณกรรม, ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, ข้อจำกัดหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และผลที่คาดว่าจะได้รับและการมีส่วนร่วมของการศึกษา ในบทนี้.

นอกจากนี้ ครอบคลุมถึงข้อจำกัดหรือความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการวิจัย วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและประเมินข้อมูล และผลการวิจัยที่คาดการณ์ไว้และการมีส่วนร่วมของการศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม

ที่มา: Proof-reading-service.com

ส่วนทบทวนวรรณกรรมของวิทยานิพนธ์แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาโดยเน้นสิ่งที่ทราบอยู่แล้วในสาขาวิชา

ต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผลการอ่าน ข้อเท็จจริง การวิจัย ข้อมูล สถานการณ์ การนำไปใช้กับโลกจริง และมุมมองและความคิดเห็น

A การทบทวนวรรณกรรม เป้าหมายรวมถึงการค้นหาและตรวจสอบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง สมมติฐาน และข้อมูล ดำเนินการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหานี้ และระบุช่องว่างในความรู้หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานวิจัยที่มีอยู่ซึ่งเรียกร้องให้มีการศึกษาเพิ่มเติม

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการสรุปและวิเคราะห์การศึกษาและสมมติฐานก่อนหน้า ระบุส่วนที่ไม่เห็นด้วยและการยืนยันที่โต้แย้ง และชี้ให้เห็นช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นในองค์ความรู้

เพื่อช่วยคุณวางแผน สร้าง ขัดเกลา และเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งความสนใจไปที่แง่มุมต่างๆ ของบทวิจารณ์เมื่อคุณเริ่มต้น

ระเบียบวิธี

ที่มา: thedissertation.net

บททดลองเป็นบทนำที่สำคัญเนื่องจากเป็นภาพรวมโดยละเอียดของวิธีการและแนวทางที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนข้อจำกัดหรืออคติใดๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์

สิ่งสำคัญคือต้องอธิบายวิธีการศึกษาอย่างชัดเจนและละเอียดเพื่อรักษาความเปิดกว้างและความสามารถในการทำซ้ำ และดึงความสนใจไปที่ข้อกังวลด้านจริยธรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการวิจัย

คุณต้องบอกผู้อ่านว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งหมายถึงการอธิบายวิธีการวิจัยของเราและอธิบายทางเลือกของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้:

  • วิธีการของคุณมีคุณภาพหรือเชิงปริมาณ…หรือทั้งสองอย่าง? ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไม?
  • ใครคือผู้เข้าร่วม (ถ้ามี)?
  • คุณวิเคราะห์เอกสาร ระบบ และองค์กรหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้นมันคืออะไร? ทำไม
  • คุณทำอะไรเป็นอย่างแรก?
  • คุณทำอะไรเป็นครั้งที่สอง?
  • ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมของคุณคืออะไร?

เป็นแบบแผนโวหารทั่วไปที่จะเขียนสิ่งที่คุณทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำ เพื่อให้คนอื่นเข้าใจงานวิจัยของคุณ

ผลทดสอบ

ที่มา: wex.antioch.edu

บทสรุปของโครงการวิจัยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเขียน นำเสนอภาพรวมของการค้นพบของการศึกษา เน้นความสำเร็จของผู้เขียน และนำเสนอมุมมองสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม

สมาชิกคณะกรรมการอ่านบทนี้หลังจากบทนำเพื่อพิจารณาว่าโครงการบรรลุเป้าหมายหรือไม่

บทสรุปเน้นการค้นพบที่สำคัญ เสนอมุมมองใหม่ และระบุข้อบกพร่องและข้อจำกัดของการค้นหา

หากคุณยังคงพิจารณาถึงประโยชน์ของงานของคุณ บริการของเราอาจเสนอความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการรับรองทางออนไลน์

เขียนวิทยานิพนธ์ของคุณภายในโครงสร้าง

วิธีการเขียนวิทยานิพนธ์นี้มีความยืดหยุ่นแต่เข้มงวด เนื่องจากแต่ละส่วนต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดโดยสิ่งพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะส่งไป

นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากวิทยานิพนธ์มีเอกสารพร้อมส่งอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่เป็นรายเอกสาร

วิธีการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์นี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบในเอกสารแยกต่างหากและทำใหม่หลายครั้ง