Vad orsakar gula ådror på gröna löv – 2023 guide

vad som orsakar gula ådror på gröna blad

Om någon av växterna du odlar börjar få gula ådror på sina blad antar jag att du måste vara förbryllad över vad som kan vara orsaken till sådan utveckling. Du skulle vilja veta varför i hela friden dina växtblad plötsligt har börjat utveckla de gula ådrorna och eftersom växternas blad får klorofyll genom solen, är det denna klorofyll som växterna livnär sig på och även det som är ansvarigt för deras gröna färg. Gulning eller blekning i blad visar att växten lider av kloros och den här artikeln talar också mer om vad som orsakar gula ådror på gröna blad.

Intressant Läs - Hur man väljer friska växter

Vad orsakar gula ådror på gröna löv

vad som orsakar gula ådror på gröna blad

Men om du får reda på att dina gröna blad har börjat utveckla gula ådror så kan det lika gärna vara tecknet på ett mycket stort problem. Växtbladens oförmåga att producera en tillräcklig mängd klorofyll skulle säkert leda till att dina växtblad blir gula eller bleka. En situation där venerna på dina växtblad blir gula men löven fortfarande är gröna, då kallas det tillståndet för venial kloros. Intervenal kloros är dock ett annat tillstånd än veniell kloros.

Intervenal kloros innebär gulfärgning av området kring bladvenen medan i fallet med venal kloros är det själva venerna som blir gula. Oavsett alla dessa skillnader, vad som orsakar kloros varierar också precis som hur näringsbrist (järnbrist) är orsaken till intervenal kloros och testning kan utföras genom diagnos så att behandling kan ges. I fall av venal kloros som involverar gulfärgning av vener, tenderar orsaken att vara allvarligare.

Trendigt inlägg - Gör en gräsmatta surare

Varför har gröna löv gula ådror

Det skulle krävas en hög nivå av tänkande och observation för att kunna fastställa vad som verkligen orsakar de gula ådrorna att dyka upp på gröna blad och ett mycket allvarligt problem med klorosvävnad är venal kloros. Det kan bero på att dina växter saknar magnesium, järn eller något annat växtnäringsämne och detta tillstånd har pågått under mycket lång tid vilket har fått det att resultera i att kärlsystemet skadas och därför får växten att stängas. ner. Detta skulle göra att växten misslyckas med att producera klorofyll men hur bestämmer du orsaken.

Kolla in det här - Hur man använder sig av klibbiga fällor

Att fastställa vad som orsakade denna näringsbrist kan göras genom ett jordtest så att korrekt ändring kan göras om det inte är för sent. Dessutom kan användningen av herbicider och insekticider också leda till att de gula ådrorna dyker upp på dina växtblad och om så verkligen är fallet finns det inte mycket kvar att göra eftersom växten redan har förgiftats. Det enda du kan göra är att sätta en begränsning för hur någon kemikalie ska användas runt växter. En skada eller sjukdom kan också vara orsaken till att dina gröna växter har gula ådror på sig.

Sjukdomar som mosaikvirus är ansvariga för att hindra växter från att ta i sig näringsämnen som de behöver och detta skulle i sin tur leda till att dina växtblads vener blir gula. Rotskada, jordpackning, dräneringsproblem och andra problem kan också orsaka gulfärgning av bladvener även om alla dessa också kan kategoriseras under intervenal kloros. Mulching och luftning av din växtjord är ett effektivt sätt att ge lindring till växter som redan har gula ådror på bladen.

relaterade Post - Säkra krukväxter för hundar