10 skrivtips för en perfekt disposition

Källa: unsplash.com

Det svåraste med att skriva är att komma igång. När du väl har ett ämne i åtanke och en allmän uppfattning om vad du vill säga är det mycket lättare att sätta sig ner och skriva uppsatsen. Men att komma på den första gnistan av kreativitet kan vara svårt - speciellt om du stirrar på en tom sida.

Det är därför när man skapar ett papper är det viktigt att ha en stark kontur. Detta hjälper dig att organisera dina tankar och idéer och se till att ditt papper flyter smidigt. En välskriven disposition kommer också att göra det lättare för dig att redigera och korrekturläsa ditt arbete, eftersom du vet exakt vad som behöver ändras eller läggas till.

Det finns olika sätt att skapa en disposition; Men vissa elever tycker att det är användbart att använda beskrivande program, medan andra — delegerar sina uppgifter till professionella hjälpare som t.ex. BuyEssayGo service. Vissa elever föredrar att skapa sina egna konturer för hand; denna process kan dock ofta vara tidskrävande och tråkig. Men den här artikeln hjälper dig att hantera det.

Källa: unsplash.com

Vad du bör veta om dispositionen

Det finns två typer av författare – de som planerar innan de skriver och de som bara börjar skriva direkt utan att planera först. Det finns inget fel sätt att göra saker på eftersom båda metoderna kan producera fantastiska verk beroende på hur begåvad författaren är, men för den här diskussionen kommer vi att anta att du har valt att använda dig av att arbeta utifrån en disposition när det är möjligt i motsats till att bara börja från grunden varje gång du känner för att sätta penna på papper (eller mer troligt nuförtiden: fingertoppar på tangentbordet).

En definition av en disposition skulle vara en skiss, ett utkast. I skrift syftar dock termen disposition vanligtvis på publicerade (eller åtminstone välutvecklade) planer för artiklar eller böcker. Dessa konturer är ganska detaljerade och kan till och med innehålla listor med kapiteltitlar med beskrivningar under var och en. Ofta ingår också en översikt eller synopsis så att det redan finns en del grundläggande information om vad boken eller artikeln kommer att ta upp när den skrivs ut i detalj senare.

Det finns många olika typer av konturer, men de tre vanligaste är ämneskonturen och meningskonturen.

  • En ämnesöversikt är en lista över ämnen som du planerar att ta upp i din uppsats. Varje ämne bör följas av en kort beskrivning eller förklaring. Den här typen av dispositioner används ofta när du skriver om komplexa ämnen som behöver organiseras i mindre, mer hanterbara delar.
  • En meningsöversikt liknar en ämnesöversikt, men istället för att bara lista ämnen innehåller den fullständiga meningar. Denna typ av disposition kan vara användbar när du försöker fånga alla detaljer i ditt papper på ett ställe så att du kan se hur allt hänger ihop innan du börjar skriva.

10 tips som hjälper dig att skapa en perfekt kontur

1. Vet ditt syfte

Vad skriver du? Är detta en skoluppgift eller ett arbetsprojekt? Att känna till ditt syfte hjälper dig att avgöra vilken information som behöver inkluderas i din disposition och hur den ska organiseras.

Källa: unsplash.com

2. Gör lite efterforskningar (om det behövs)

Om du skriver en skoluppsats, se till att leta upp all relevant information om ditt ämne så att du kan inkludera den i din disposition. Detsamma gäller för arbetsprojekt – om det finns data eller annat bakgrundsmaterial som skulle vara till hjälp, fortsätt och samla in det innan du börjar med din disposition.

3. Välj en struktur för din disposition

Det finns många olika sätt att organisera information, så ta dig tid att bestämma dig för det bästa tillvägagångssättet för dina syften. Några vanliga alternativ inkluderar kronologisk ordning, alfabetisk ordning eller gruppering av objekt efter likheter eller skillnader.

4. Se till att varje avsnitt av din disposition är tydligt definierad

Börja med breda kategorier och bli mer specifik när du flyttar ner på sidan. Detta hjälper till att hålla allt organiserat och lätt att följa.

Källa: unsplash.com

5. Inkludera tillräckligt med detaljer

I varje avsnitt av din disposition, se till att lista alla nyckelpunkter som behöver täckas. Detta kommer att säkerställa att ingenting lämnas utanför när du börjar skriva.

6. Men fastna inte för detaljerna

Målet med en disposition är att ge en allmän ram för ditt skrivande, inte att skriva uppsatsen åt dig! Så om du upptäcker att du fastnar på en viss del av din disposition, gå vidare och återkomma till det senare.

7. Se till att allt flyter ihop

När du har all information på plats, ta ett steg tillbaka och se till att allt hänger ihop logiskt. Detta inkluderar både de enskilda delarna av din disposition samt hur de alla ansluter.

Källa: unsplash.com

8. Var flexibel

När du arbetar med din disposition kan saker förändras – och det är okej! Se bara till att justera därefter så att allt fortfarande blir vettigt i slutändan.

9. Håll det konsekvent

För att din disposition (och i slutändan din färdiga produkt) ska se professionell ut och vara lätt att läsa, se till att göra det använd konsekvent formatering genom hela.

10. Experimentera!

Använd dessa tips som en guide, men experimentera gärna tills du hittar det som fungerar bäst för dig!

Källa: unsplash.com

The Bottom Line

Konturen är en mycket viktigt verktyg i akademiskt skrivande. Det hjälper eleverna att organisera sina tankar och idéer logiskt. Dessutom säkerställer det att all information relaterad till ämnet ingår i uppsatsen. En stark kontur möjliggör en tydlig och koncis presentation av information i en uppsats.

Genom att skapa en disposition kan du säkerställa att din färdiga produkt är välorganiserad och flyter smidigt från början till slut. Så ägna lite tid åt att skapa en perfekt kontur med dessa tips och skriv ditt papper snabbare!