Hur du skyddar dina träd från gnagare – 2023 guide

0
88
hur du skyddar dina träd från gnagare

Under vintersäsongen tenderar matkällan för gnagare att minska eller helt försvinna och detta är den period då man kan observera att så många träd skadas av gnagare. Fler träd är känsliga för gnagarattack under vintersäsongen än under växtsäsongen och sorkarna och kaninerna är gnagare som kan livnära sig på trädbark. Med den här artikeln skulle du veta vad som måste göras för att skydda dina träd från gnagare och även vad du ska göra när träd blir attackerade eller skadade.

Intressant guide - Vad är en trädgårdsorm och hur ser den ut

hur du skyddar dina träd från gnagare

Trädskador orsakade av gnagare

En mycket svår tid eller säsong för varje gnagare är vintersäsongen och det beror på att det är den period då växterna gnagare äter dör mest eller så blir de täckta av ett tjockt lager snö.

Det är detta som får dessa gnagare att börja mata av trädens bark och en sak du bör veta är att dessa gnagare som möss, sorkar och kaniner arbetar hårt för att säkerställa att de får livnära sig på välsmakande och mjuka inre delar av trädbarken som kallas populärt för kambiumskiktet.

Trendigt inlägg - Hur man lockar blåfåglar till din trädgård

Gnagare arbetar sig fram till detta lager genom att helt enkelt tugga bort det hårda och yttre lagret av trädet och även om skadorna som en gnagare orsakar på träd kan vara måttliga, kan det också resultera i ett allvarligare tillstånd. Att ta bort barken på träd får träden att göra om och detta kan i sin tur leda till att trädet dör. Att gnaga kan också leda till att trädet dör. Möss, kaniner och sorkar som vi nämnde tidigare är gnagare som konsumerar barken på träd under vintersäsongen, men bävrar kan också skada trädet.

Du kanske blir förvånad när du märker gnagarskadorna på ett träd så högt som stammen vilket är helt omöjligt för en mus eller kanin att komma till den höjden, men du borde inte bli alltför förvånad, hellre ha det i bakhuvudet att dessa gnagare tenderar att använda snön som stege, vilket gör att korta gnagare kommer åt toppen av träden. Vad du bör göra med träd som skadats av gnagare är att beskära områden som är drabbade och även ha tålamod med trädet. Att ha tålamod här syftar helt enkelt på att erbjuda trädet en chans att återhämta sig från det som har attackerat det.

Hur du skyddar dina träd från gnagare

Att installera en barriär har visat sig vara det mest effektiva sättet att säkerställa att dina träd är skyddade från gnagare. När det gäller buskar, kan installation av en barriär samtidigt som du försöker skydda dina träd innebära att du använder en behållare med trådnät och fixerar den över växter. Att konstruera den här typen av bur kan vara för stor för ett träd, så istället för att göra det har experter utarbetat ett annat sätt att skydda dina träd från gnagare. Denna metod involverar användningen av en hårdvara nätduk som kan användas för att skydda träd.

När du använder en nätduk för att skydda ett träd, se till att duken viks på ett sådant sätt att den bildar en cylinder runt trädet och den bör användas för att linda in cirka trettio tum i marken och ovanför marken. . På så sätt är du garanterad att kaniner, möss och sorkar inte skulle kunna skada våra träd, men för träd som fortfarande är unga kan du använda plastskyddsrör för att bilda en spiral runt stammar på unga träd. Detta behövs också för att skydda träd under jordytan så att gnagare inte lätt gräver in i det.

Relaterad recension - Vikten av att locka in fjärilar i din trädgård