5 sätt OKR kan gynna ditt företag

Källa: wrike.com

OKR, en akronym för "Mål och nyckelresultat", är ett effektivt ramverk för målsättning. När OKR-verktyg har implementerats i vilken organisation som helst, ger det automatiskt otaliga fördelar. Därför har populära multinationella företag som Google, Adobe, Netflix och Spotify framgångsrikt implementerat OKR-verktyg och upprepar också enorma fördelar.

Utan tvekan, att implementera kraftfulla OKR-verktyg skördar många fördelar för alla organisationer. Det inkluderar hjälp med att utforma visionen och uppdraget, avslöja prioriteringarna och öka medarbetarnas engagemang.

Så om du inte har bestämt dig för att implementera OKR-mjukvara ännu, här är några sätt på vilka det kan gynna ditt företag. Läs om de oändliga fördelarna det erbjuder ditt företag att ta ett välgrundat beslut så snart som möjligt.

Vad är OKR?

Källa: squeezegrowth.com

OKR är en akronym för "Mål och nyckelresultat." En målsättande metodik hjälper en organisations anställda att sätta upp och spåra mätbara mål.

Det var ursprungligen pionjär av John Doerr. Det erbjuder ett ramverk som parar de mål som teamet vill uppnå med de nyckelresultat som kommer att användas för att mäta de framsteg som gjorts hittills. Kort sagt, dina långsiktiga mål är knutna till din medarbetares dagliga arbete.

5 sätt OKR gynnar en organisation

1. Laguppriktning

Källa: unsplash.com

Den största fördelen med OKR-mjukvaran är att koppla samman individuella och teammål i en anpassning mot att uppnå organisationens uppdrag. Enligt en studie från Harvard Business School tenderar organisationer med högt likställda anställda att vara dubbelt så högpresterande jämfört med de som inte har någon anpassning.

Så, när målen väl är satta, övergår planeringsprocessen för OKR:er till dess utförande i ett dagligt scenario. För detta anpassar såväl cheferna som de anställda sina aktiviteter för att uppfylla företagets breda vision. Här kallas denna koppling för anpassning och bör utan kostnad överskattas.

Den övergripande justeringen fungerar så här:

  • Toppchefer sätter den övergripande företagsövergripande OKR.
  • Beroende på dem sätter olika team eller avdelningar sina OKR:er för att uppnå företagets strategiska uppdrag.
  • Dessutom, beroende på teammål, sätter enskilda medarbetare sina mål.

Så OKR ser till att alla anställda rör sig i samma riktning för att uppnå företagets uppdrag. Om du vill skala din verksamhet och leverera otroliga resultat rekommenderar vi att du kontaktar professionella OKR-coacher som https://okrquickstart.com för att snabbt börja din resa med OKR.

2. Flexibilitet

OKR främjar kortare målcykler. Det låter i slutändan laget anpassa sig och anpassa sig till förändringar. Vidare minskar sådan flexibilitet risker och slöseri med resurser.

När strategisk OKR är satt till 1 år sätts taktisk OKR till ett kvartal. När den angivna perioden löper ut analyserar medarbetarna resultaten och gör ändringar i de strategiska OKR, om det behövs.

3. Fokuserade lagkamrater

Källa: unsplash.com

Denna metod bygger på principen att bryta ner en större bild i flera mindre sticksågsbitar. Färdigställandet av varje del leder i slutändan till att hela bilden blir färdig.

Även OKR:erna kan delas in i flera perioder - vecko-, månads- eller kvartalsmål. På så sätt kan de korta och få målen förbli i sikte för de anställda. Det hjälper dem vidare att fokusera på att uppnå kortare och färre mål åt gången.

Återigen låter OKR teamen och de enskilda anställda fokusera på det viktigaste först. Experterna rekommenderar endast cirka 2 till 4 mål för ett team eller individer och parar samma med högst 3 till 5 nyckelresultat.

Så allt som är irrelevant eller associerat med de pågående målen kan flyttas fritt till eftersläpningen för de kommande cyklerna.

4. Drive för att uppnå över förväntan

Implementeringen av OKR-verktyget uppmuntrar teammedlemmar att tänka längre än vad som verkar lätt att uppnå. Det driver dem att leta efter kreativa och innovativa sätt att uppnå enastående resultat.

Faktum är att den genomsnittliga framgångsgraden för att uppnå de önskade resultaten inte kommer att vara högre än 70-80%. Frågan som slår dig är- Varför så? OKR-ramverket främjar att sätta de mest utmanande målen, allmänt kända som "Moonshot Objectives". Dessa mål är inte alltid uppnåbara, och ledare inser detta. Men dessa OKR-verktyg är strukturerade för att uppmuntra anställda att tänka utanför boxen och motivera dem att uppnå de maximala målen.

På så sätt motiverar OKR-ramverket medarbetarna att vara innovativa och kreativa. Återigen, även med Moonshot mål, förblir de anställda mycket fokuserade på att göra arbete för att uppnå uppsatta mål som de knappast ser på omfattningen av misslyckanden. Medarbetarna, teamen och cheferna arbetar alla i samarbete för att uppnå den företagsövergripande visionen.

Så organisationen bör vara erfaren och mogen för att förstå och acceptera resultaten utan att bli upprörd. Organisationer som är nya med OKR-metoder kan dock bli besvikna initialt över oförmågan att alltid uppnå uppsatta mål.

5. Främjar transparens, autonomi och ansvarsskyldighet

Källa: unsplash.com

För det mesta känner den högsta ledningen för alla företag till bara 4 procent av problemen som frontlinjen står inför. Så när OKR-verktygen implementeras hjälper det till att smälta okunnighetens isberg.

OKRs erbjuder ansvar och autonomi till teammedlemmar. Eftersom det är ett resultatorienterat ramverk ligger huvudvikten på de slutliga resultaten. Så det låter enskilda medarbetare sätta sina egna mål. De uppsatta målen bör dock överensstämma med teamets och företagets mål.

Dessutom, enligt experterna, måste cirka 60 procent av OKR:erna fastställas av anställda och inte av deras chefer ensamma. På så sätt, när medarbetarna arbetar med de mål som satts upp på egen hand och inte påtvingas dem, förblir de engagerade och motiverade att nå sina mål.

Dessutom erbjuder detta tillvägagångssätt personligt ansvar för varje anställd för sina uppsatta mål. Dessutom är anpassning endast möjlig när hela processen är transparent. När de arbetar för att utvecklas mot att uppnå sina personliga uppsatta mål, hålls varje enskild anställd ansvarig för sin uppnådda prestation och övergripande prestation.

Endnote

Med tanke på hur OKR gynnar en organisation är det uppenbart att OKR-metoder är för bra för att vara sanna. Så en sådan målsättningsram är ett måste för företag.

Utan tvekan skulle dina anställda verkligen bli förälskade i detta tillvägagångssätt. Ändå är det här ramverket inte lätt att anpassa direkt. Det skulle krävas mycket ansträngning för att vara tillsammans som ett lag. Så det är den bästa praxisen att få kontakt med en professionell OKR-coach för att komma igång med OKR effektivt på nolltid.