Vikten av att locka fjärilar till din trädgård – 2023 guide

Vikten av att locka in fjärilar i din trädgård

En av fördelarna med att släppa in fjärilar i din soliga trädgård är på grund av den skönhet och rörelse som den ger din trädgård och om du är en trädgårdsmästare skulle du definitivt hålla med mig när du säger att se en fjäril flyga från en till en annan är en så tilltalande och underbar syn.

Det finns dock mer för att fjärilar är en del av din soliga trädgård än att se dem flyga från en blomma till en annan och det är därför den här artikeln är här för att hjälpa dig förstå vikten av att locka fjärilar till din trädgård.

Kolla in det här - Hur trädgårdsskötsel bidrar till din hälsa

Vikten av att locka in fjärilar i din trädgård

Vikten av att locka in fjärilar i din trädgård

En fråga du kanske ställer just nu är varför är fjärilar så viktiga för varje trädgård? Faktum är att bortsett från det faktum att fjärilar är kända för att vara bra agenter för pollinatörer, har de också en positiv inverkan på vår miljö.

Varje fjärils välbefinnande äventyras kraftigt baserat på det faktum att fjärilar tenderar att förlora sin livsmiljö till antingen den utbredda användningen av bekämpningsmedel eller avskogning. De kan också förlora sin livsmiljö på grund av vissa väder- och klimatförändringar.

En annan betydelse som kommer med att plantera en fjärilsträdgård är att det skapar en väg för människor att kunna bevara fjärilar och även flera andra inhemska insekter för att hjälpa till att hålla dem säkra.

Att plantera olika odlade och inhemska växtarter är ett av sätten som du också kan få för att locka in fjärilar i din trädgård och detta leder också till att locka till sig andra insekter som kan vara fördelaktiga och även hjälpa till att säkerställa att växtmångfalden upprätthålls.

Några andra insekter som skulle vara fördelaktiga för din trädgård inkluderar nyckelpigor och inhemska bin.

Det finns vissa växter som fjärilar brukar lägga sina ägg på så om du också är intresserad av att locka in fjärilar till din trädgård bör du överväga att göra forskning för att fastställa vilka av växterna de brukar lägga sina ägg på så att du kan få att plantera dem i din trädgård.

De kan vara antingen träd, buskar, perenner, inhemska gräs eller till och med odlade sorter. Zinnia och Lantana är nektarväxter som kan användas för att mata vuxna fjärilar på samma sätt som milkweed är till monarklarver och pawpaw-träd är till zebralarver.

Trendigt inlägg - Att odla en trädgård med ditt barn

Det finns dock flera andra anledningar till varför du behöver konservera fjärilar och det är de;

Fjärilar är bra agenter för pollinerare

För att en växt ska bära frukt måste ett stort antal av dem pollineras för att uppnå det och fjärilar är de viktigaste pollineringsmedlen. Maten för vuxna fjärilar är växtnektar och flyger från en blomma till en annan och smuttar på denna nektar, fjärilar tenderar att pollinera dessa växter.

Fjärilar fungerar som en barometer för att avslöja hur en miljö mår

Baserat på deras känsliga natur kommer fjärilar sannolikt att försvinna när de upptäcker att något har gått fel i deras ekosystem. Studier av fjärilspopulationen av forskare hjälper till att tala om för dem om det finns ett problem som kan vara ett problem för både icke-levande och levande varelser.

Fjärilar hjälper till att minska användningen av bekämpningsmedel och insektsmedel

Att ha fjärilar i din trädgård är mycket fördelaktigt för vilda djur eftersom de hjälper till att spåra upp skadeinsekter naturligt så att du inte behöver tillgripa att använda insektsmedel och bekämpningsmedel. Några andra insekter som också kan vara fördelaktiga inkluderar nyckelpigor, trollsländor, spindlar och bönsyrsa.

Fjärilar spelar också en roll i livscykeln

I näringskedjan tenderar fjärilar i varje skede av livet att vara en källa till mat för djur. De kan konsumeras av getingar, paddor, grodor, ödlor, fåglar och till och med fladdermöss.

Fjärilar hjälper till att öka utbildningsvärdet

Ett av de bästa undervisningsverktygen i våra skolor idag är omvandlingen av ägg till larver, fjärilar och slutligen puppa. Detta ämne studeras av de flesta barn när de introducerar dem till livets under och en sista sak du också bör veta om fjärilar är att de ger avkoppling, glädje och medvetenhet till människor som observerar dem.

Sammanfattningsvis hoppas vi att du håller med oss ​​om att fjärilar inte bara är bra för växter och djur utan de är också mycket viktiga för miljön också.

Relaterad recension - Vad är en trädgårdsorm och hur ser den ut