Grunderna för effektivt essäskrivande

0
202
Källa: unsplash.com

Skriv en uppsats genom att följa dessa steg: välj ett ämne, skapa en disposition eller ett diagram, utarbeta avhandlingens uttalande och skriv sedan brödtexten. Om du inte har gjort detta tidigare kan du hänvisa till de grundläggande stegen i uppsatsskrivande för att komma igång. Nedan listas några tips som hjälper dig med processen.

1. Välj ett ämne

Källa: uvocorp.com

Du bör välja ett ämne som du gillar. Det är inte lätt för många studenter att komma på intressanta essäämnen. Även om instruktörer ofta tillhandahåller uppsatser, känner sig eleverna ofta missnöjda med dem. Det är svårt att hitta intressanta ämnen, så eleverna känner sig ofta missnöjda med dem. Du bör välja ämnen som inte är tekniska eller tråkiga.

Du kanske också kan spara tid genom att välja ett smalt ämne. Du behöver inte skriva en uppsats om ett brett ämne. Begränsa istället ditt fokus. Att begränsa ämnet hjälper dig också att spara tid och information. Kolla in olika uppsatsidéer på studiesmula för att ta reda på vad du gillar bäst.

2. Skapa en skiss eller ett diagram som beskriver dina idéer

Ett bra sätt att strukturera din uppsats är en disposition. Det låter dig också ge feedback och bli organiserad. En bra översikt kan hjälpa till att undvika onödiga omskrivningar eller att gå utanför ämnet, som båda kan slösa tid och vara improduktiva. Många lärare kommer att kräva att du förbereder en disposition innan du skriver en uppsats. Din disposition bör innehålla ett examensarbete som anger din huvudidé. Du bör sedan skriva de stödjande idéerna i meningsform och lämna högst tre rader mellan dem. Koppla också samman relaterade idéer med större för att bilda en sammanhängande uppsats.

Konturerna bör också innehålla övergångsfraser eller meningar som kopplar varje stycke till nästa. Övergångarna hjälper läsaren att följa argumentationen. Skriv det första utkastet efter att ha organiserat alla dina idéer. Om dina idéer inte är i rätt ordning kan du behöva ändra deras ordning. För att förbättra kvaliteten och läsbarheten av ditt papper, se till att du korrekturläs den. Du kan göra en disposition om du är orolig för formateringen innan du börjar skriva.

3. Gör ditt examensarbete

Ett examensarbete är en nyckelkomponent i att skriva uppsatser. Ditt examensarbete måste vara tydligt, koncis och predikat vad din uppsats kommer att innehålla. Du bör ha din uppsats i åtanke när du skriver uppsatser. Ditt argument kommer att utvecklas och ditt avhandlingsuttalande måste ändras hela tiden. Din tidning borde lova mindre än den kan. Avhandlingens uttalande bör vara kortfattad och tydlig, samtidigt som du anger syftet med ditt papper.

4. Gör introduktionen

Många elever ägnar timmar åt att skriva en perfekt introduktion till en uppsats. Även om detta tillvägagångssätt är helt acceptabelt för att presentera argument, finns det faror med att lägga för mycket tid på att skriva inledningen. För en effektiv introduktion, tveka inte att följa stegen nedan. Detta viktiga steg kommer att introducera texten i sin helhet och hjälpa till att koncentrera sig på uppsatsens huvuddel.

Börja din uppsats med att introducera ämnet. Det borde hänga ihop med ämnet. Dessutom bör den innehålla en kort sammanfattning av dina huvudpunkter. Ditt examensarbete ska skrivas efter introduktionsstycket. Din disposition kan inkluderas i introduktionen. Din avhandling bör dock inte visas förrän i slutet av din introduktion. Skriv inledningen och börja sedan skriva brödtexten.

5. Skapa huvuddelen

Källa: helpforassessment.com

Det är bäst att organisera kroppen i stycken som tar upp huvudidén. Ett stycke ska bestå av 4-5 meningar. Brödtexten består av tre nyckeldelar: ämnessatsen, stödjande stycken och de avslutande meningarna. Kroppet består av tre huvuddelar: en ämnesmening som informerar läsaren om innehållet och stödjande meningar som utvecklar din centrala idé. Alla måste stödjas genom forskning. Dina kroppsstycken måste stödja din huvudidé.

Brödtexten i en uppsats, som vanligtvis är den längsta delen av din uppsats, är där din avhandling utarbetas. Kroppen kan delas in i stycken. Du bör förbereda en grov översikt av din uppsats innan du börjar skriva. För att förfina ditt argument kan du skriva ett annat utkast. Detta låter dig koncentrera dig på de viktigaste detaljerna i ditt argument, som exempel som stöder det.

6. Skriv slutsatsen

Det är viktigt att skapa en övertygande och kortfattad slutsats när du skriver uppsatser. Den sammanfattar dina huvudpunkter och beskriver kortfattat din logik. Slutsatsen bör innehålla en sista tanke, en sammanfattning av din uppsats eller anmärkning om innehållet. Ofta missar eleverna denna avgörande del av uppsatsen, men den är otroligt viktig för den argumenterande kvaliteten i arbetet. Eleverna bör träna på att skriva en slutsats många gånger för att kunna skapa en effektiv. En professionell redaktör eller lärare kan hjälpa dig att klargöra ämnet för din slutsats.

När du skriver slutsatsen, tänk på att det är sista chansen för läsaren att komma ihåg uppsatsens centrala idé, och det kräver särskild omsorg. Inför aldrig ny information eller detaljer i slutsatsen, eftersom detta bara kommer att förvirra läsaren och ta bort det viktiga egenskaper hos en slutsats. Upprepa istället nyckelidén och sammanfatta tre huvudpunkter med en episk avslutande rad. Människor som skriver en stark slutsats är mer benägna att komma ihåg andras arbete.

7. Ge det en sista touch

Källa: unsplash.com

Den sista handen är nyckeln till en uppsats effektivitet. Du kanske upptäcker att det är lätt att göra ändringar eller lämna feedback till andra författare om du har ett ordbehandlingsprogram. Ett granskningsverktyg låter dig hålla reda på alla ändringar och gör det enkelt att avsluta ditt papper utan att förlora sitt ursprungliga syfte. Granskningsverktyg kan hjälpa till att minska onödiga ord och förbättra utseendet på din uppsats.

Därefter måste du återgå till ditt första utkast. Du vill att det ska vara sammanhängande. Ändringar såsom övergångsord, fraser eller andra modifieringar bör göras. Det är viktigt att du läser om din uppsats för att den ska flyta ordentligt. Slutligen, innan du skickar ut det, se till att redigera och korrekturläsa verket. När du har gjort ovanstående steg kan du börja revidera ditt papper. Glöm inte att revidera uppsatsen efter att du har slutfört dessa steg.