Checklista för pattestning: Hur du förbereder din apparat – 2023 Guide

Källa: mt-electrical.co.uk

Att äga elektroniska enheter är ett absolut måste i denna tid. Vi kan inte föreställa oss vår dag utan mobiltelefoner, inte bara för att de har mycket underhållande innehåll utan också för att de kommer med en uppsjö av praktiska användningsområden. Vi kan nå ut till varje person vi vill när som helst, oavsett vad avsikten är. De används till exempel för kommunikation mellan kollegor under arbetstid.

Detsamma kan sägas om andra elektriska enheter som bärbara datorer. Så du kan se att vi pratar om något ganska viktigt. Men som är fallet med i stort sett allt där ute, minskar effektivitetsnivån för dessa elektriska enheter med tiden. Av just den anledningen är det av yttersta vikt för dig att hitta ett sätt att underhålla dina apparater för att garantera säkerheten.

Ett av sätten du kan göra det är att hitta rätt tillvägagångssätt för att öka säkerheten för din enhet. Vi pratar om PAT-testning. Om du behöver en klass=”id91″ proffs som kan hjälpa dig med detta, då bör du PAT testa företaget London på southerneetteting.com. Hur vi vill prata om PAT-testproceduren som helhet.

Vad är PAT (Portable Appliance Testing)?

Källa: cpdonline.co.uk

Testning av bärbara apparater är ett effektivt sätt att säkerställa att din bärbara elektronik är konsekvent i prestanda och säker. Det enda sättet att göra detta är att utföra regelbundet och nödvändigt underhåll. Vi talar främst om proceduren som avser isolering. Processen består bland annat av att kontrollera det externa höljet, kabelns skick och kontakten invändigt och exteriört.

Vad som behöver sägas är att det inte krävs enligt lagens ordalag att utföra testet av bärbara apparater. Ändå vill vi säga att det är ett av sätten att uppfylla det lagkrav som många företag behöver. Vi pratar om att enheterna är säkra att använda och korrekt underhållna. Därför talar vi om en ganska fördelaktig sak för företag.

På så sätt är det möjligt att säkerställa att arbetsmiljön blir på rätt nivå. När det gäller tidsramarna när detta ska genomföras finns det ingen magisk formel. Det finns så många olika åsikter när det kommer till hur ofta dessa bör vara. Vissa företag väljer att göra det en gång var tredje månad, medan andra inte tycker att det behövs för att det ska vara lika frekvent.

Vem kan utföra dessa tester?

Källa: surreyfire.co.uk

Nästa sak du bör tänka noga på är vem som kan genomföra dessa tester. Naturligtvis kan en individ som saknar både kunskap och erfarenhet inom detta område inte göra ett test som detta effektivt. Inte bara det, utan individen bör också veta hur man hanterar elektroniska enheter som helhet. Annars är sannolikheten stor att individen kan utsätta sig själv eller någon annan för fara.

Förfarandet består av tre huvudnivåer av kontroller, som kan utföras på praktiskt taget alla bärbara enheter där ute. Alla är viktiga både för externt och internt underhåll. Vi pratar om tre steg till PAT, användarkontroller, formell visuell inspektion och kombinerad inspektion och test. En individ som utför detta test kräver utbildning innan alla dessa tre genomförs korrekt.

Användarkontroller

Källa: martindale-electric.co.uk

Det första steget i denna procedur är känt som en användbar kontroll. Processen verkar ganska enkel till en början eftersom den består av att individen tar en titt på utrustningen, kabeln och kontakten före varje användning av enheten. Genom att göra det kommer individen att ha en chans att undvika allt potentiella faror och fel. Att känna igen dessa saker är ett absolut måste, och det är därför det är viktigt att genomgå lite träning.

Men när du skrapar på ytan kommer du att se att användaren kontrollerar steg huvudsakligen består av sunt förnuft. Du kommer till exempel inte att ladda enheten du använder på en kabel som har skadats av någon anledning. Ett annat tecken på att det är något problematiskt med det är när du kan se de skadade ledningarna eller brännmärkena. När du identifierar dessa problem, då är det viktigt att byt ut kablarna.

Formell visuell inspektion

Källa: labelbar.co.uk

En formell visuell inspektion är nästa sak som du bör genomföra. Vi talar om situationen när utrustningen går sönder eller används i högriskmiljöer. I dessa situationer kan det finnas någon form av lagstiftning enligt vilken inspektioner är nödvändiga. Med det i åtanke utgör detta steg en betydande del av proceduren, och det är absolut ett måste i vissa situationer.

Formella visuella inspektioner innebär att enheterna kopplas ur strömförsörjningen, vilket är det rätta sättet att garantera säkerheten för användaren. Formell visuell inspektion är till för att säkerställa att alla yttre och inre delar är väl sammankopplade, vilket förhindrar alla slags skador som uppstår till följd av en felaktig anslutning. Dessutom betyder det att det inte ska finnas någon form av inre skada eller partiklar som damm eller smuts.

Kombinerad inspektion och test

Källa: bradwellmaintenance.co.uk

Det sista segmentet vi vill prata om kallas kombinerad inspektion och test. I grund och botten talar vi om den mest praktiska delen av proceduren eftersom den består av både visuellt och manuellt arbete. Vad menar vi när vi säger detta? Tja, det betyder att det består av att öppna enheten och använda dina kunskaper för att kontrollera enheten.

Vissa av de potentiella felen kan inte upptäckas omedelbart, därför måste en individ ta en titt på en mängd andra aspekter innan han hittar problemet. Det kräver kunskap om tekniken som helhet och att skaffa sig nödvändig kompetens är ett absolut måste.

Slutsatser

PAT-testning är en av procedurerna som garanterar säkerheten vid användning elektriska apparater. Här kan du ta en titt på alla de viktigaste delarna av proceduren. Vi är säkra på att du kommer att finna de detaljerade förklaringarna om proceduren mycket användbara i framtiden.