Varför ska du ta med en advokat för en akademisk oredlighetsförhandling?

0
207
Källa: europeanbusinessreview.com

Relationen lärare-elev är olik alla andra, och om eleven har anklagats för akademiskt oredlighet och en förhandling är nödvändig är det lätt att känna sig vilsen. Dessa möten är dömande och kan vara överväldigande. Du kanske inte kan representera dig själv på ett rättvist eller effektivt sätt. Det är där en advokat kan hjälpa dig.

En advokat vet vad han ska säga och när, hur man bäst försvarar din position och ger dig den rättvisa som du förtjänar efter att ha blivit orättvist anklagad. Du kan kolla studentdisciplinedefense.com att veta hur en akademisk oredlighetsadvokat kan vara till stor hjälp under dessa tider.

Låt oss nu se de två främsta anledningarna till att ta med en advokat till en akademisk oredlighetsförhandling.

Du måste gå inför en akademisk integritetspanel

Vad du kanske inte inser är att du faktiskt kommer att behöva gå inför en akademisk integritetspanel när du har anklagats för akademiskt oredlighet. Dessa paneler består av professorer, administratörer och personal, tillsammans med en studentrepresentant. De har befogenhet att avgöra om du ska skiljas från din skola på grund av ett brott mot deras uppförandekod.

Dessa människor förstår inte bara lagen, de vet inte heller vad som krävs för att förbereda ett ärende och övertyga någon om att du är oskyldig. Det gör en advokat! Oddsen är staplade mot dig när det kommer till att slåss mot någon som har tillbringat nästan hela sitt liv i akademin. En advokat kommer att förstå detaljerna i ditt fall, kunna förbereda dig på vad du kan förvänta dig och ge dig de resultat som din framtid förtjänar.

Du kommer att kunna försvara dig väl

Källa: healthtechzone.com

Även om du känner att du är en adekvat talare, är det mycket annorlunda att kunna göra dig hörd inför en panel än att kunna försvara dig från akademiskt oredlighet. Du behöver någon som kan ge dig fakta och försvara din sida.

En advokat kommer att vara den bästa personen att hjälpa dig med fakta i ditt fall och representera dig väl när det gäller att presentera din sida av historien. De är väl bevandrade i hur man talar för dig och kommer att veta hur de ska hantera alla frågor som ställs under din utfrågning.

Interpol-diffusion kan påverka ditt liv från din studenttid. Därför är det i alla missförhållanden bättre att ha en bra advokat till hands.

Vilken roll har en advokat vid akademisk oredlighetsförhandling?

En akademisk oredlighetsförhandling är inte en ren formalitet. Det är mycket mer än så, och du kommer att behöva någon som har ditt bästa i åtanke. Följande är nyckelpunkterna när det kommer till vad en advokat kan göra under en akademisk oredlighetsförhandling:

1. Förklarar den juridiska processen och hur den fungerar för dig

En advokat kommer att förklara i klara och enkla termer juridisk process och hur den fungerar. De kommer att informera dig om vad du kan förvänta dig, hur lång tid en akademisk utfrågning kan ta och vad de kan göra för dig under hela förfarandet.

2. Står upp för dina rättigheter som anklagad student under en akademisk oredlighetsförhandling

Källa: ucl.ac.uk

En advokat kommer att stå upp för rättigheterna för en anklagad student under den akademiska oredlighetsförhandlingen. Detta kan inkludera att stå upp för dina rättigheter mot skolans handlingar och att försvara dig mot uttalanden som gjorts av en panelmedlem eller kunde ha gjorts av andra lärare.

3. Hjälper dig genom processen från början till slut

En advokat är den bästa personen att hjälpa dig under hela din akademiska oredlighetsförhandling. De är medvetna om hur denna process fungerar och kommer att veta vad de ska säga, när de ska säga det och vem de ska vända sig till under ditt ärende. Om du befinns skyldig kommer de att finnas där genom alla juridiska alternativ framför dem.

4. Täcker vad du kan förvänta dig på dagen för din förhandling

Dagen för din akademiska oredlighetsförhandling är en dag du bör känna dig lugn med, och en advokat kommer att leda dig igenom vad du kan förvänta dig den dagen. En advokat kommer att lära dig hur du står upp för dig själv och får de resultat du förtjänar.

5. Ger råd om förberedelser inför förhandlingen

En advokat hjälper dig förbered dig för din hörsel genom att ge dig så mycket information som möjligt. Detta kan inkludera tips om hur man klär sig, hur man förbereder sig för eventuella frågor som kan ställas och hur man presenterar ditt fall.

6. Försvarar din position med fakta, siffror och resonemang väl

Källa: quillbot.com

En advokat kommer att vara en person som försvarar din position med fakta, siffror och resonemang. De kan backa upp dig mot alla frågor som ställs av en panelmedlem eller skolans sida av historien. Dessutom kommer de att vara där med dig genom varje steg på vägen och se till att ge dig sin fulla uppmärksamhet.

7. Är bekant med uppförandekoder som fastställts av olika skolor

En advokat kommer att veta vilka uppförandekoder som används av skolor i ditt område och vet hur man försvarar din position mot dem. De är också medvetna om de lagar som du måste följa, de få kryphål du bör vara medveten om osv.

8. Har kunskap om hur man förbereder ett ärende och hanterar frågor

En advokat kommer att kunna ge information när han ger dig tips om hur du förbereder ett ärende och hanterar eventuella frågor från panelmedlemmar under din utfrågning. De kommer också att kunna hålla dig lugn och bekväm under hela processen.

Slutsats

Källa: acerislaw.com

Nu när du vet vad en advokat kan göra för dig kommer du att kunna se varför det alltid är en bra idé att anlita en när du utsätts för akademiskt oredlighet. En advokat kan ge dig fakta och hjälper dig att försvara din ståndpunkt mot alla anklagelser från skolor eller panelmedlemmar. De kommer också att kunna lära dig hur du effektivt kommunicerar med skolan, panelmedlemmarna och andra inblandade i ditt fall.