5 måter OKR kan være til fordel for bedriften din

0
15
Kilde: wrike.com

OKR, et akronym for "Mål og nøkkelresultater," er et effektivt rammeverk for målsetting. Når OKR-verktøy er implementert i enhver organisasjon, gir det automatisk utallige fordeler. Derfor har populære multinasjonale selskaper som Google, Adobe, Netflix og Spotify implementert OKR-verktøy og gjentar også enorme fordeler.

Implementering av kraftige OKR-verktøy høster utvilsomt mange fordeler for enhver organisasjon. Det inkluderer hjelp til å utarbeide visjonen og oppdraget, avduke prioriteringene og øke ansattes engasjement.

Så hvis du ikke har bestemt deg for å implementere OKR-programvare ennå, her er noen måter det kan være til fordel for virksomheten din. Les om de uendelige fordelene det gir bedriften din å ta en informert beslutning så tidlig som mulig.

Hva er OKR?

Kilde: squeezegrowth.com

OKR er et akronym for "Mål og nøkkelresultater." En målsettingsmetodikk hjelper en organisasjons ansatte med å sette og spore målbare mål.

Det var opprinnelig pioner av John Doerr. Det tilbyr et rammeverk som parer målene teamet ønsker å oppnå med nøkkelresultatene som vil bli brukt til å måle fremgangen som er gjort så langt. Kort sagt, dine langsiktige mål er knyttet til din ansattes daglige arbeid.

5 måter OKR gagner en organisasjon på

1. Lagjustering

Kilde: unsplash.com

Den største fordelen med OKR-programvare er å koble sammen individuelle og teammål i en justering mot å oppnå organisasjonens oppdrag. I følge en studie fra Harvard Business School, har organisasjoner med høyt tilrettelagte ansatte en tendens til å være dobbelt så toppytere sammenlignet med de uten tilpasning.

Så når målene er satt, skifter planleggingsprosessen for OKRs til utførelse i et daglig scenario. For dette samordner lederne og de ansatte sine aktiviteter for å oppfylle selskapets brede visjon. Her kalles denne koblingen justering og bør uten kostnad overvurderes.

Den generelle justeringen fungerer slik:

  • Toppledere setter den samlede bedriftsomfattende OKR.
  • Avhengig av dem, setter forskjellige team eller avdelinger sine OKR-er for å oppnå selskapets strategiske oppdrag.
  • Videre, avhengig av teammål, setter individuelle ansatte sine mål.

Så OKR-er sikrer at hver ansatt beveger seg i samme retning for å oppnå selskapets oppdrag. Hvis du ønsker å skalere virksomheten din og levere utrolige resultater, anbefaler vi å ta kontakt med profesjonelle OKR-coacher som https://okrquickstart.com for å starte reisen med OKR raskt.

2. Fleksibilitet

OKR-er fremmer kortere målsykluser. Det lar til syvende og sist teamet tilpasse seg og tilpasse seg endringer. Videre reduserer slik fleksibilitet risiko og sløsing med ressurser.

Når strategisk OKR er satt til 1 år, settes taktisk OKR til et kvartal. Når den angitte perioden er over, analyserer de ansatte resultatene og gjør endringer i de strategiske OKRene, om nødvendig.

3. Fokuserte lagkamerater

Kilde: unsplash.com

Denne metodikken fungerer etter prinsippet om å bryte ned et større bilde i flere mindre stikksagbiter. Fullføringen av hvert stykke fører til slutt til fullføringen av hele bildet.

Til og med OKR-ene kan deles inn i flere perioder-ukentlige, månedlige eller kvartalsvise mål. På denne måten kan de korte og få målene forbli i sikte for de ansatte. Det hjelper dem videre å fokusere på å oppnå kortere og færre mål om gangen.

Igjen lar OKR-er teamene og de enkelte ansatte fokusere på det viktigste først. Ekspertene anbefaler bare rundt 2 til 4 mål for et team eller enkeltpersoner og parer det samme med ikke mer enn 3 til 5 nøkkelresultater.

Så alt som er irrelevant eller assosiert med de pågående målene kan flyttes fritt til etterslepet for de kommende syklusene.

4. Drive for å oppnå utover forventningene

Implementeringen av OKR-verktøyet oppmuntrer teammedlemmer til å tenke utover det som virker lett oppnåelig. Det driver dem til å lete etter kreative og innovative måter å oppnå enestående resultater på.

Faktum er at den gjennomsnittlige suksessraten for å oppnå de ønskede resultatene ikke vil være høyere enn 70-80%. Spørsmålet som slår deg er- Hvorfor det? OKR-rammeverket fremmer å sette de mest utfordrende målene, ofte kjent som "Moonshot-mål". Disse målene er ikke alltid oppnåelige, og ledere innser dette. Men disse OKR-verktøyene er strukturert for å oppmuntre ansatte til å tenke ut av boksen og motivere dem til å oppnå maksimale mål.

På denne måten motiverer OKR-rammeverket ansatte til å være innovative og kreative. Igjen, selv med Måneskuddsmål, forblir de ansatte sterkt fokusert på å gjøre arbeid for å oppnå fastsatte mål som de knapt ser på omfanget av feil. De ansatte, teamene og lederne jobber alle i samarbeid for å oppnå den bedriftsomfattende visjonen.

Så organisasjonen bør være erfaren og moden til å forstå og akseptere resultatene uten å bli opprørt. Imidlertid kan organisasjoner som er nye til OKR-metoder bli skuffet i utgangspunktet med manglende evne til å oppnå fastsatte mål til enhver tid.

5. Fremmer åpenhet, autonomi og ansvarlighet

Kilde: unsplash.com

Stort sett kjenner toppledelsen i ethvert selskap bare 4 prosent av problemene frontlinjen står overfor. Så når OKR-verktøyene er implementert, hjelper det med å smelte isfjell av uvitenhet.

OKR-er tilbyr ansvarlighet og autonomi til teammedlemmer. Siden det er et resultatorientert rammeverk, er hovedvekten lagt på de endelige resultatene. Så det lar individuelle ansatte sette sine egne mål. Imidlertid bør de fastsatte målene samsvare med teamets og selskapets mål.

Også, ifølge ekspertene, må rundt 60 prosent av OKR-ene settes av ansatte og ikke av deres ledere alene. På denne måten, når de ansatte jobber med målene som er satt på egen hånd og ikke påtvunget dem, forblir de engasjerte og motiverte for å nå sine mål.

I tillegg tilbyr denne tilnærmingen personlig ansvarlighet til hver ansatt for sine fastsatte mål. Dessuten er justering bare mulig når hele prosessen er gjennomsiktig. Når de jobber for å komme videre mot å nå sine personlige fastsatte mål, holdes hver enkelt ansatt ansvarlig for oppnådd ytelse og generelle ytelse.

Endnote

Med tanke på hvordan OKR gagner en organisasjon, er det tydelig at OKR-metodologier er for gode til å være sanne. Så en slik målsettingsramme er et must-prøve for bedrifter.

Utvilsomt vil dine ansatte sikkert bli forelsket i denne tilnærmingen. Likevel er dette rammeverket ikke lett å tilpasse umiddelbart. Det ville kreve mye innsats for å være sammen som et team. Så det er den beste praksisen å få kontakt med en profesjonell OKR-trener for å komme i gang med OKR-er effektivt på kort tid.