Hvilke ferdigheter er nødvendig for fusjoner og oppkjøp

0
12
Kilde: cgnglobal.com

I bedriftsverdenen er mange detaljer spesifikke og spesielle. Imidlertid er kanskje en av de mest spesifikke og forlokkende jobbene m&a. M&A eller fusjoner og oppkjøp er et begrep som refererer til ulike typer transaksjoner, hvorav økonomiske er de mest dominerende. Anbudstilbud, kjøp/salg av eiendeler, oppkjøp, fusjoner, konsolideringer og lignende prosesser er i sentrum av interessen for fusjons- og oppkjøpseksperter. I finansinstitusjoner og konsulentfirmaer er det team av mennesker som utelukkende driver med M&A. Dette teamet består av erfarne analytikere og pålitelige medarbeidere. For de fleste unge mennesker som nettopp er på vei inn i finans- og bedriftsverdenen profesjonelt, er dette en drømmejobb. Det er en veldig utfordrende, dynamisk jobb og kan være flott for å bygge en karriere og bevise deg selv.

Som vi nevnte, er jobben til en m&a-analytiker ganske dynamisk og krever dedikasjon og full oppmerksomhet. På den ene siden kan de forholde seg til å presentere selskapet på markedet for potensielle kunder; på den annen side kan de utføre analyser og søk etter selskaper som kan være gode å kjøpe. De må være sikre på at de har evaluert forretningstrekket ordentlig, at de til enhver tid vet hvem konkurrentene deres er og hvilket nivå de er på, og alt dette er i tråd med de generelle målene for selskapet.

For å gjøre denne jobben er det veldig viktig å ha visse prestasjoner og ferdigheter. De kan skaffes gjennom spesialopplæring ved m&a-institutter. Et av de mer avanserte instituttene av denne typen er instituttet for fusjoner, oppkjøp og allianser IMAA. De Imaa-instituttet har skapt mange vellykkede team på dette feltet med mange års erfaring, og kun de beste har Imaa-sertifiseringen. De hjalp oss også med å oppsummere hvilken kompetanse som trengs for fusjoner og oppkjøp

1. Sosial intelligens, effektiv kommunikasjon og rask problemløsning

Kilde: medium.com

Fusjons- og oppkjøpsforeningen opplyser at i tillegg til økonomisk kunnskap, er disse ferdighetene grunnlaget for å være medlem av m&a-foreningen. Tatt i betraktning at teamene består av forskjellige mennesker som tilhører forskjellige organisasjoner og muligens forskjellige kulturer, må m&a-lederen være ekstremt tolerant i kommunikasjon og sosialt intelligent. Klar instruksjoner og kommunikasjon informasjon er grunnlaget for videre fremgang. Nøyaktig oppgavefordeling, regelmessig rapportering til overordnede om fremdriften i selve prosessen, men også styrking av mellommenneskelige relasjoner er de grunnleggende oppgavene til m&a-ledere.

Utover dette sier imaa fusjoner og oppkjøp at en av nøkkelpunktene for suksess i denne bransjen er prioritering. Dette medfører mye ansvar og krever ofte umiddelbar problemløsning, men det er nettopp dette som skiller ledere fra andre. Dette er nøkkelpunktet der det ses om personen som har gjennomført m&a-trening vil lykkes eller ikke.

2. Kunnskap om feltet de arbeider innenfor

I denne transformasjonsprosessen går selskapet gjennom en svært følsom periode. Grensen mellom suksess og fiasko er noen ganger veldig tynn. Derfor må hvert medlem av m&a-teamet først og fremst vite hvordan selskapet de representerer fungerer, hva slags forhold det har til konkurrentene, hvordan markedet beveger seg på dette området samt trender i den gitte bransjen. Bare med god kjennskap til feltet de opererer i vil de kunne gjenkjenne gjensidige avhengigheter og ta riktige beslutninger i en gitt tid. Analytisk overvåking av de faktorene som er dominerende i den bransjen er av avgjørende betydning, og det er det ikke alle som kan.

3. Visjonære ferdigheter

Kilde: theatlantic.com

Visjonære ferdigheter går hånd i hånd med kvalitetskunnskap og god logikk. Å vurdere hvilken virksomhet som er egnet for aktivering innebærer ulike analyser, hvorav de viktigste er risiko- og nytteanalyser. Undersøker lignende selskaper, komparativ analyse, og kvalitetsvurdering er noe som gir en medarbeider et visjonært forsprang. Å gi de mest nøyaktige forutsetningene og anslagene er en utfordring for alle som er en del av m&a-teamet.

4. Vurdering av suksess

Fusjonsrådgivning må ha en god "følelse" for å vurdere selskapet som kjøpes. Forholdet mellom verdsettelsen av selskapet og premien som skal betales for det samme er i hans hender. Dette innebærer kunnskap om en lang rekke teknikker og verktøy ved vurdering, gode observasjonsevner når det kommer til detaljer og god rettferdighetssans.

5. Motivator og arrangør

Når integreringsprosessen finner sted, er det en periode som er dynamisk, full av stress og press på medarbeiderne. For at ting skal lykkes, må m&a-teamlederen være en utmerket arrangør og til enhver tid vite hvilket teammedlem som må kontaktes om hvilket problem. Gi de rette oppgavene til de rette menneskene og sette realistiske tidsfrister er en virkelig verdsatt ferdighet. Siden denne prosessen kan ta svært lang tid, er det over tid en mulighet for at teammedlemmene vakler, mister tålmodigheten og rett og slett ikke gir full styrke. En sann leder bør erkjenne dette og alltid være der for å motivere sitt folk.

Kilde: cmecorp.com

6. Feilfrie pitch-bøker

Når det gjelder å pitche bøker, må alt være én til én. Det er ikke rom for selv de minste feil her. Denne delen av jobben er ganske komplisert og lang, men noe som m&a-teamet må håndtere på riktig måte. Her kan du finne informasjon om kjøperen eller selgeren, verdsettelsen av denne transaksjonen, og en haug med pene visuelle diagrammer som snakker om den gitte avtalen. Jo mer presise, klare, nøyaktige og enkle grafene er, jo mer verdsettes denne boken. Derfor, i tillegg til kunnskapen som medlemmer av m&a-alliansen tilegnet seg under utdanningen, må de også ha en estetisk sans samt sans for å skille det viktige fra det ikke-essensielle og dets presentasjon.

Å være en del av et team som leder m&a-integrasjon eller dets leder kan være et nøkkelpunkt i en persons karriere. Alle hans ferdigheter, evner og kunnskaper som han har tilegnet seg vil komme til syne i denne jobben. Dessverre kan en del av enkeltpersoner som er utdannet for denne type arbeid ikke håndtere mye ansvar og stress og innse at de ikke er klare for slike jobber. På den annen side vil de som virkelig er født til å gjøre denne jobben og besitter de ovennevnte forestillingene skille seg ut, og da kan karrieren bare ha en bane oppover.