4 veel voorkomende fouten bij het schrijven van onderzoek (en de manieren om ze op te lossen)

0
97
Bron: unsplash.com

Het is triest om auteurs te zien die, nadat ze zoveel tijd en energie in hun studie hebben gestoken, accepteren dat hun werk meer zal worden beoordeeld op basis van stilistische of grammaticale kwesties dan op de wetenschappelijke kwaliteit ervan.

Competente onderzoekers zijn zich ervan bewust dat het succesvol overbrengen van je bevindingen net zo belangrijk is als het doen van gedegen wetenschappelijk onderzoek. U kunt ook dit bericht lezen over de tien beste technieken om technisch schrijven te verbeteren, waarmee u de meest voorkomende problemen kunt oplossen en advies kunt geven over het identificeren en oplossen ervan.

Hier in samenwerking met de SchrijvenAPaper schrijvers, we hebben een aantal veelvoorkomende schrijffouten verzameld die u moet vermijden om onnodige afwijzingen te besparen als u gaat beginnen met het schrijven van een academische paper:

1. Leg niet te veel nadruk op het belang van het probleem dat u probeert op te lossen

Bron: unsplash.com

De toon van het hele papier wordt in het begin bepaald. Auteurs gebruiken dit gedeelte vaak om de doelen van het onderzoek te bespreken en het probleem te schetsen dat het probeert op te lossen. Veel auteurs maken echter de ernstige fout om het aan de recensent over te laten om te begrijpen "waarom" het probleem zo cruciaal en uitdagend is.

Om hun werk een sterk begin te geven, moeten auteurs de plicht op zich nemen om de recensent te overtuigen van de ernst van het probleem. Gebruik bewijsmateriaal om het belang van de zaak, de beperkingen van de voorgestelde oplossingen en de complexiteit van de uitdaging aan te tonen. Evenzo is het simpelweg schetsen van de oplossing voor het probleem onvoldoende. Geef specifieke redenen waarom uw voorstel zo overtuigend is.

Een andere effectieve strategie om de aandacht van de recensent vast te houden, is het beschrijven van de tekortkomingen van de huidige oplossing en de moeilijkheden die men tegenkomt bij het vinden van een remedie. Een sterk argument voor uw antwoord kan bijvoorbeeld worden gemaakt door de invloed aan te tonen van eventuele verbeteringen die u aanbrengt aan een bestaande oplossing op het eindresultaat.

2. Een slecht georganiseerde krant

Bron: unsplash.com

Het is moeilijker om lezers geïnteresseerd te houden tot het einde van een onderzoekspaper, hoe langer het is. Het is eenvoudig om af te wijken van ongerelateerde contemplatie.

Volgens de beste diensten voor het schrijven van essays moet een goed onderzoekspaper een overtuigend onderzoeksonderwerp hebben. Ook al wil je misschien enkele verhelderende concepten delen, toch is het beter om ze uit te stellen tot een andere keer als ze niet direct de oplossing voor je onderzoeksonderwerp behandelen. Het is aan te raden om elke onderzoeksvraag in een apart artikel te beantwoorden als je voor een project veel onderzoeksonderwerpen kunt onderzoeken.

Mensen zullen snel hun interesse in uw werk verliezen als u onnodige details opneemt, zoals waarom u een bepaald stuk software hebt gekozen om uw cirkeldiagrammen te maken of de basisprincipes van een onderwerp uitlegt wanneer het grootste deel van uw lezers er al kennis van heeft.

Projecten worden vaak gestart om operationele redenen en niet om wetenschappelijke inzichten op specifieke gebieden te bevorderen. Als gevolg hiervan moet de belangrijkste onderzoekskwestie voor papers die op dergelijke initiatieven zijn gebaseerd, worden vermeld als de centrale stelling van de paper.

Een duidelijke, originele onderzoeksvraag drukt een sterk perspectief uit op een eng gedefinieerd onderwerp. Het zou ofwel de discussie over het onderwerp onder wetenschappers moeten bevorderen, ofwel de aanvaarde wijsheid ter discussie moeten stellen. Auteurs moeten onthouden dat hun onderzoek aantrekkelijk moet zijn voor mensen die hetzelfde onderwerp bestuderen. Hypothesen als "we hebben onderzocht of het verstrekken van een checklist met vaccins aan een pasgeborene koppels aanmoedigt om terug te keren naar dezelfde kliniek voor vaccinaties" zijn uitstekende voorbeelden.

Alle ondersteunende argumenten moeten een antwoord bieden op deze hoofdonderzoeksvraag en een grondig onderzoek en een boeiend onderwerp voor debat presenteren. Dit houdt het document samenhangend en geeft uw gedachten een gevoel van logica.

Hoewel IMRAD (Introductie, Methoden, Resultaten en Discussie) het aanbevolen raamwerk is voor wetenschappelijke artikelen, moet u de specifieke criteria van het tijdschrift verifiëren in het gebied met aanbevelingen van de auteur.

Bij het indienen van artikelen vergeten schrijvers vaak het onderzoeksonderwerp op te nemen of het op een te algemene manier te formuleren. Een ander veel voorkomend probleem dat het effect van het artikel zou kunnen verminderen, is het door elkaar halen van punten tussen onderdelen. Als u in de war raakt, zou de eerste afbeelding een nuttige gids moeten zijn.

Naast structuur moeten auteurs nauwkeurig hun onderzoeksgrenzen erkennen en ervoor zorgen dat hun discussie het onderzoeksonderwerp beantwoordt.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat niet-moedertaalsprekers hun artikelen minstens één keer laten beoordelen door een moedertaalspreker of een van de beste schrijfdiensten inhuren voordat ze worden ingediend. Het ontvangen van een afwijzing van een paper is meestal alleen acceptabel als je studie een ernstige tekortkoming bevat waarvan je op dat moment niet op de hoogte was, wat het rechtvaardigt om meer diepgaand onderzoek naar het onderwerp te doen. Het is tijdverspilling voor u, de recensenten en de publicatie waar u het werk heeft ingediend als uw manuscript wordt afgewezen vanwege grammaticale, papieren stijl-, LaTeX- of bronvermeldingsproblemen, maar ook omdat u hebt nagelaten de meest recente te vermelden. Onderzoek.

3. Onjuiste bronvermelding

Bron: unsplash.com

Dit kan op veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Veel academici laten na om relevante referenties te geven die hun belangrijkste punten in de inleiding en het debat versterken.

In andere gevallen wijzen recensenten artikelen af ​​die bronnen van lang geleden citeren, omdat het twijfelachtig is dat er in een bepaald wetenschapsgebied al een paar jaar geen vooruitgang is geboekt. Het citeren van meer recent onderzoek is dus een geweldige manier om ervoor te zorgen dat uw artikel up-to-date is en bijdraagt ​​aan de voortdurende discussie over het onderwerp dat u bespreekt. Voeg een paar recentere referenties toe van gerenommeerde tijdschriften om uw bekendheid met de actualiteit aan te tonen en in de smaak te vallen bij uw publiek.

Niemand wil nog een keer de moeilijke peer review-procedure doorlopen. Het komt zelden voor dat schrijvers terloops cruciale onderzoeksreferenties weglaten (soms met opzet) of onjuiste informatie geven wanneer verwijzen naar eerdere referenties. Je werk kan bijvoorbeeld worden afgewezen als je een innovatieve nieuwe benadering voorstelt om een ​​probleem aan te pakken, maar niet begrijpt dat een bestaande oplossing dit ook kan oplossen.

4. Het niet verstrekken van relevante cijfers en tabellen in uw artikel

Bron: unsplash.com

Als u woorden gebruikt om samen te vatten, kan alles vervelend zijn en helpt u uw bevindingen of feiten misschien niet zo duidelijk over te brengen als een tabel of een grafiek. U kunt uw resultatenparagraaf verder ontwikkelen en benadrukken door figuren en tabellen op te nemen. Zonder dat is het waarschijnlijk het kortste deel van je manuscript.

Als het gaat om de fundamentele opmaakrichtlijnen voor figuren en tabellen, vergissen auteurs zich vaak. Naar figuren en tabellen moet bijvoorbeeld worden verwezen met (Afbeelding 1) of (Afb. 1) in plaats van (Zie Afbeelding 1 bijgevoegd) en moeten worden genummerd in dezelfde volgorde als waarin ze in uw tekst voorkomen. Hetzelfde geldt voor tabellen. Uw tabellen en cijfers moeten ook duidelijk te begrijpen zijn.

De primaire richtlijn is dat tabellen de experimentele resultaten weergeven, terwijl figuren een betere visualisatie bieden bij het vergelijken van de experimentele resultaten met theoretische/berekende waarden of eerder werk. Volg deze regel als u niet zeker weet op welke manier u uw gegevens, tabellen of figuren moet weergeven. Wat je ook besluit, herhaal niets wat je al in het boek hebt gezegd.

Hier volgen enkele eenvoudige suggesties om uw statistieken en tabellen begrijpelijker te maken:

  • Vermijd het gebruik van overvolle percelen. Beperk het aantal gegevenssets per cijfer tot 3-4 en selecteer zorgvuldig uw schalen.
  • Aslabels moeten de juiste maat hebben.
  • Zorg ervoor dat uw symbolen leesbaar zijn en maak het eenvoudig om verschillende gegevenstypen te identificeren.
  • Voeg geen lange, oninteressante tafels toe; heb ze indien nodig als extra inhoud.

Hoewel we ingaan op de details van LaTeX-problemen of bepaalde grammaticale fouten zou de lijst met blunders voor het schrijven van onderzoek nogal langdradig kunnen maken, dat zijn relevante onderwerpen om in volgende berichten te behandelen.