Welke vaardigheden zijn nodig voor fusies en overnames?

Bron: cgnglobal.com

In de bedrijfswereld zijn veel details specifiek en bijzonder. Maar misschien wel een van de meest specifieke en aantrekkelijke banen is m&a. M&A of fusies & overnames is een term die verwijst naar verschillende soorten transacties, waarvan de financiële de meest dominante zijn. Offertes, aankoop/verkoop van activa, overnames, fusies, consolidaties en soortgelijke processen staan ​​in het middelpunt van de belangstelling van experts op het gebied van fusies en overnames. In financiële instellingen en adviesbureaus zijn er teams van mensen die zich uitsluitend bezighouden met fusies en overnames. Dit team bestaat uit ervaren analisten en betrouwbare medewerkers. Voor de meeste jonge mensen die net professioneel de financiële wereld en het bedrijfsleven betreden, is dit een droombaan. Het is een zeer uitdagende, dynamische baan en kan geweldig zijn om een ​​carrière op te bouwen en jezelf te bewijzen.

Zoals we al zeiden, is het werk van een m&a-analist behoorlijk dynamisch en vereist toewijding en volledige aandacht. Enerzijds kunnen zij zich bezighouden met het presenteren van het bedrijf op de markt aan potentiële klanten; aan de andere kant kunnen ze analyses uitvoeren en zoeken naar bedrijven die goed zouden zijn om te kopen. Ze moeten er zeker van zijn dat ze de bedrijfsbeweging goed hebben geëvalueerd, dat ze te allen tijde weten wie hun concurrentie is en op welk niveau ze zich bevinden, en dit alles in overeenstemming is met de algemene doelstellingen van het bedrijf.

Om dit werk te doen, is het erg belangrijk om bepaalde prestaties en vaardigheden te hebben. Ze kunnen worden verworven via een speciale opleiding bij m&a-instituten. Een van de meer geavanceerde instituten van dit type is het instituut voor fusies, overnames en allianties IMAA. De Imaa Instituut heeft talloze succesvolle teams op dit gebied gecreëerd met vele jaren ervaring, en alleen de besten hebben de Imaa-certificering. Ze hebben ons ook geholpen om samen te vatten welke vaardigheden nodig zijn voor fusies en overnames

1. Sociale intelligentie, effectieve communicatie en snelle probleemoplossing

Bron: medium.com

Vereniging Fusies en Overnames stelt dat naast financiële kennis, deze vaardigheden de basis vormen voor het lidmaatschap van de m&a-vereniging. Aangezien de teams bestaan ​​uit verschillende mensen die tot verschillende organisaties en mogelijk verschillende culturen behoren, moet de m&a-leider uiterst tolerant zijn in communicatie en sociaal intelligent zijn. Duidelijk instructies en communicatie van informatie vormen de basis voor verdere vooruitgang. Nauwkeurige taakverdeling, regelmatige rapportage aan leidinggevenden over de voortgang van het proces zelf, maar ook het versterken van intermenselijke relaties zijn de basistaken van m&a-leiders.

Daarnaast stellen imaa fusies en overnames dat een van de belangrijkste items voor succes in deze business prioritering is. Dit brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee en vereist vaak onmiddellijke probleemoplossing, maar dit is precies wat leiders anders maakt dan anderen. Dit is het belangrijkste punt waarop wordt bekeken of de persoon die de m&a-training heeft gedaan, succesvol zal zijn of niet.

2. Kennis van het vakgebied waarin ze werken

In dit transformatieproces maakt het bedrijf een zeer gevoelige periode door. De lijn tussen succes en mislukking is soms erg dun. Daarom moet elk lid van het M&A-team eerst en vooral weten hoe het bedrijf dat ze vertegenwoordigen werkt, wat voor soort relatie het heeft met de concurrentie, hoe de markt op dit gebied beweegt en wat de trends in de gegeven branche zijn. Alleen met een goede kennis van het vakgebied waarin zij opereren, kunnen zij onderlinge afhankelijkheden herkennen en binnen een bepaalde tijd de juiste beslissingen nemen. Analytisch monitoren van de factoren die in die branche dominant zijn, is van cruciaal belang en dat kan niet iedereen.

3. Visionaire vaardigheden

Bron: theatlantic.com

Visionaire vaardigheden gaan hand in hand met kwaliteitskennis en goede logica. Om te beoordelen welk bedrijf geschikt is voor activering, zijn verschillende analyses nodig, waarvan de risico- en batenanalyses de belangrijkste zijn. Onderzoek naar vergelijkbare bedrijven, vergelijkende analyse, en kwaliteitsbeoordeling is iets dat een werknemer een visionair voordeel geeft. Het leveren van de meest nauwkeurige aannames en projecties is een uitdaging voor iedereen die deel uitmaakt van het m&a-team.

4. Beoordeling van succes

Fusieadvies moet een goed "gevoel" hebben voor het evalueren van het bedrijf dat wordt gekocht. De relatie tussen de waardering van het bedrijf en de premie die daarvoor betaald moet worden ligt in zijn handen. Dit impliceert kennis van een groot aantal technieken en instrumenten bij het beoordelen, uitstekend observatievermogen als het gaat om details en een goed rechtvaardigheidsgevoel.

5. Motivator en organisator

Wanneer het integratieproces plaatsvindt, is het een periode die dynamisch is, vol stress en druk op medewerkers. Om succesvol te zijn, moet de m&a-teamleider een uitstekende organisator zijn en te allen tijde weten met welk teamlid contact moet worden opgenomen over welk probleem. De juiste taken aan de juiste mensen geven en realistische deadlines stellen is een echt gewaardeerde vaardigheid. Omdat dit proces erg lang kan duren, bestaat de kans dat de teamleden na verloop van tijd haperen, hun geduld verliezen en gewoon niet hun volledige kracht geven. Een echte leider zou dit moeten erkennen en er altijd zijn om zijn mensen te motiveren.

Bron: cmecorp.com

6. Foutloze pitchboeken

Als het gaat om het pitchen van boeken, moet alles één op één zijn. Er is hier geen ruimte voor zelfs de kleinste fouten. Dit deel van het werk is best ingewikkeld en lang, maar iets waar het m&a-team op de juiste manier mee om moet gaan. Hier vindt u informatie over de koper of verkoper, de waardering van deze transactie en een heleboel nette visuele grafieken die over de gegeven deal praten. Hoe nauwkeuriger, duidelijker, nauwkeuriger en eenvoudiger de grafieken zijn, hoe meer dit boek wordt gewaardeerd. Daarom moeten ze, naast de kennis die m&a-alliantieleden tijdens hun opleiding hebben opgedaan, ook een esthetisch gevoel hebben, evenals een gevoel om het belangrijke van het niet-essentiële te onderscheiden en de presentatie ervan.

Deel uitmaken van een team dat de M&A-integratie leidt of de leider ervan kan een belangrijk punt zijn in iemands carrière. Al zijn vaardigheden, capaciteiten en kennis die hij heeft opgedaan, komen in deze functie naar voren. Helaas kan een deel van de mensen die zijn opgeleid voor dit soort werk niet omgaan met een grote hoeveelheid verantwoordelijkheid en stress en beseffen dat ze niet klaar zijn voor dergelijke banen. Aan de andere kant zullen degenen die echt zijn geboren om dit werk te doen en de bovengenoemde prestaties bezitten, opvallen, en dan kan hun carrière alleen maar een opwaarts traject hebben.