Op welke leeftijd wordt IQ stabiel?

0
90
Bron: carrièrekarwan.com

IQ, of intelligentiequotiënt, helpt de intelligentie en cognitieve vaardigheden van een persoon te meten om elk probleem op te lossen. Volgens een recent onderzoek werden IQ-testen uitgevoerd bij een groep mensen op tienjarige leeftijd en dezelfde groep mensen op 80-jarige leeftijd. De resultaten concludeerden dat de IQ-niveaus van al deze individuen min of meer hetzelfde bleven, zelfs na zo'n aanzienlijke tijdsverschil. Dit leidde tot veel vragen die in de hoofden van individuen opkwamen. Een van de meest gestelde vragen was, wat is de leeftijd waarop het IQ stabiel begint te worden?

Wetenschappers hebben ontdekt dat het IQ stabiel wordt rond de leeftijd van 20 jaar. Je moet ook weten dat talloze genetische factoren IQ-niveaus bepalen en dat harder werken geen significant verschil zal maken. Ook bleek dat de cognitieve vaardigheden van mensen waarschijnlijk niet veel veranderen op basis van hoe zwaar hun baan is, welke diploma's ze hebben, welke hobby's ze hebben of hoeveel ze lezen. Mensen zijn op verschillende manieren slim. Dit artikel gaat in detail in op het concept van de stabiliteit van IQ-niveaus.

Relatie tussen de groei van corticale lagen en IQ

Bron: click2houston.com

Een recent onderzoek is uitgevoerd bij 300 kinderen, die van kinds af aan onder de radar werden gehouden totdat ze tieners werden. Op 7-jarige leeftijd hadden kinderen met een IQ van 120 of hoger gemiddeld dunnere corticale lagen. De corticale dikte van de kinderen met een hoog IQ groeide veel sneller dan die van de andere kinderen, en bereikte een piek tussen de leeftijd van 11 en 12 voordat hij langzaam terugkeerde naar het niveau van de andere kinderen.

Er hoeft geen direct verband te zijn tussen genen en hoe de cortex groeit en verandert. Kinderen met een hoger IQ gedragen zich mogelijk anders in de wereld en krijgen andere reacties van andere mensen, wat kan bepalen hoe hun hersenen zich ontwikkelen.

De betekenis van IQ-niveaus

"Intelligentiequotiënt", of IQ, is het getal dat u krijgt op een test die meet hoe slim u bent. Voor deze tests wordt een standaardschaal gebruikt en 100 is de middenweg. Bij de meeste van deze tests geeft een score tussen negentig of honderdtien, of de mediaan plus of min tien, een gemiddelde intelligentie aan. Je bent briljant als je 130 of meer haalt, maar misschien ben je mentaal traag als je 70 of minder haalt. Vergelijkbaar met de tests die in het verleden werden gebruikt, gebruiken moderne IQ-tests de leeftijd van een kind om hun intelligentiequotiëntscore te bepalen.

Mensen doen intelligentiequotiënttests om erachter te komen hoe goed ze problemen kunnen oplossen en ideeën in het algemeen kunnen begrijpen. Dit betekent in staat zijn om na te denken, problemen op te lossen, te zien hoe dingen met elkaar verbonden zijn, informatie te onthouden en deze te vinden wanneer dat nodig is; het wordt allemaal bepaald door uw intelligentiequotiëntniveaus. Op een aantal manieren meten intelligentiequotiënttests dit algemene intellectuele vermogen. Als u uitkijkt naar een IQ-test om uw intelligentieniveaus te bepalen, ga dan naar https://www.iq-online-test.com

De meerderheid van de mensen presteert over het algemeen beter op bepaalde soorten vragen in vergelijking met andere, maar experts hebben ontdekt dat degenen die het goed doen in de ene categorie het ook goed doen in andere, en degenen die het slecht doen in de ene categorie, het ook slecht doen in andere. Als resultaat van deze bevindingen zeggen experts dat een algemeen deel van intelligentie andere, meer specifieke cognitieve vaardigheden definieert. De beste IQ-tests hebben dus vragen uit meer dan één gebied van intellectuele en cognitieve vaardigheden.

Kunnen uw IQ-niveaus worden verhoogd?

Bron: healthline.com

Aangezien intelligentiequotiënttests kijken naar hoe goed u ideeën begrijpt in plaats van hoeveel u weet, verhoogt het leren van nieuwe dingen uw intelligentiequotiënt niet onmiddellijk. We weten er maar weinig van hoe de hersenen werken of wat intelligentie is. We moeten ook meer leren over hoe leren en mentale vaardigheden met elkaar verbonden zijn. De meeste experts zijn het er echter over eens dat de omgeving van een persoon een grote invloed heeft op hoe slim ze worden.

Velen van ons hebben gehoord dat naarmate we ouder worden, onze geest minder scherp wordt. Maar is dit te meten? Gaat ons intelligentiequotiënt omlaag naarmate we ouder worden? Als dat zo is, hoe snel gaat het dan? Zijn er verschillende achteruitgangspercentages voor verschillende soorten intelligentie?

People's Intelligence Quotients worden altijd berekend op basis van hun leeftijd, of ze nu 10, 15, 25, 50, 72 of 88 zijn. 25-jarigen worden dus vergeleken met andere 25-jarigen op basis van het aantal vragen dat ze beantwoorden correct op een bepaalde taak, net zoals 50-jarigen worden vergeleken met andere 50-jarigen. De Intelligence Quotient-score laat zien waar een persoon staat ten opzichte van het gemiddelde.

Is het mogelijk om uw IQ te verbeteren?

Bron: earth.com

Er zijn enkele tekenen dat baby's die betere zorg en voeding krijgen innovatiever worden. Ook hebben kleuters die meer intellectuele stimulatie krijgen, doorgaans hogere intelligentiequotiënten. De intelligentiequotiënten van volwassenen veranderen niet veel naarmate ze ouder worden. Er is voldoende bewijs dat stelt dat een verblijf in een intellectueel stimulerende omgeving sommige cognitieve vaardigheden verbetert, net zoals in vorm blijven fysieke vaardigheden verbetert. Maar deze veranderingen duren niet lang en hebben geen significant effect op de intelligentiequotiëntscores.

Dus hoeveel je ook leert, je IQ blijft vrijwel hetzelfde. Een mens kan slimmer worden. Deze tests zijn slechts één manier om erachter te komen hoe slim iemand op sommige gebieden is. Veel critici zeggen dat deze tests vaak geen dingen meten waarvan we denken dat ze belangrijk zijn voor intelligentie, zoals creativiteit, sociale vaardigheden, kennis, verworven vaardigheden, enzovoort.

Deze IQ-testen zijn nuttig omdat ze helpen bij het meten algemene cognitieve vaardigheden, waarvan is aangetoond dat het een vrij goede indicator is van iemands intellectuele capaciteit. Zowel IQ als succes op school en op de werkplek zijn op een goede manier sterk met elkaar verbonden, maar IQ en iemands succes gaan soms samen.

Conclusie

Er wordt aangenomen dat IQ-niveaus stabiel worden op de leeftijd van 20 jaar. Bestuderen hoe intelligentie in de loop van de tijd is veranderd, is een van de meest opwindende en belangrijke dingen om te bestuderen in de psychologie. Er wordt aangenomen dat het IQ gedurende het hele leven van een persoon constant blijft. Vaak worden de IQ-beoordelingen die tijdens de kindertijd zijn afgenomen, gebruikt om volwasseneneducatie en werkgelegenheidsresultaten te voorspellen.