5 manieren waarop OKR uw bedrijf ten goede kan komen

Bron: wrake.com

OKR, een acroniem voor "Objective and Key Results", is een effectief kader voor het stellen van doelen. Zodra OKR-tools in elke organisatie zijn geïmplementeerd, brengt dit automatisch talloze voordelen met zich mee. Daarom hebben populaire multinationale bedrijven zoals Google, Adobe, Netflix en Spotify met succes OKR-tools geïmplementeerd en herhalen ze ook enorme voordelen.

Ongetwijfeld levert het implementeren van krachtige OKR-tools tal van voordelen op voor elke organisatie. Het omvat hulp bij het opstellen van de visie en missie, het onthullen van de prioriteiten en het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers.

Dus als u nog niet hebt besloten OKR-software te implementeren, volgen hier een paar manieren waarop dit uw bedrijf ten goede kan komen. Lees de eindeloze voordelen die het uw bedrijf biedt om zo snel mogelijk een weloverwogen beslissing te nemen.

Wat is OKR?

Bron: squeezegrowth.com

OKR is een acroniem voor 'Objectives and Key Results'. Een methodologie voor het stellen van doelen helpt de medewerkers van een organisatie om meetbare doelen te stellen en bij te houden.

Het was oorspronkelijk ontwikkeld door John Doerr. Het biedt een raamwerk dat de doelstellingen die het team wil bereiken koppelt aan de belangrijkste resultaten die zullen worden gebruikt om de tot dusver geboekte vooruitgang te meten. Kortom, uw langetermijndoelstellingen zijn gekoppeld aan de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerker.

5 manieren waarop OKR een organisatie ten goede komt

1. Teamuitlijning

Bron: unsplash.com

Het belangrijkste voordeel van OKR-software is het verbinden van individuele en teamdoelen in een afstemming op het bereiken van de missie van de organisatie. Volgens een onderzoek van de Harvard Business School presteren organisaties met sterk op elkaar afgestemde medewerkers twee keer zo goed als organisaties zonder afstemming.

Dus zodra de doelstellingen zijn vastgesteld, verschuift het planningsproces voor OKR's naar de uitvoering ervan in een dagelijks scenario. Hiervoor stemmen zowel de managers als de medewerkers hun activiteiten af ​​op de brede visie van het bedrijf. Hier wordt deze koppeling uitlijning genoemd en moet, zonder kosten, worden overschat.

De algehele uitlijning werkt als volgt:

  • Topmanagers bepalen de algemene OKR voor het hele bedrijf.
  • Afhankelijk van hen stellen verschillende teams of afdelingen hun OKR's vast om de strategische missie van het bedrijf te bereiken.
  • Bovendien stellen individuele medewerkers, afhankelijk van teamdoelen, hun doelen vast.

OKR's zorgen er dus voor dat elke medewerker in dezelfde richting beweegt om de missie van het bedrijf te bereiken. Als u uw bedrijf wilt schalen en ongelooflijke resultaten wilt leveren, raden we u aan contact op te nemen met professionele OKR-coaches zoals https://okrquickstart.com om snel aan uw reis met OKR te beginnen.

2. Flexibiliteit

OKR's bevorderen kortere doelcycli. Het stelt het team uiteindelijk in staat om zich aan te passen en aan te passen aan veranderingen. Verder vermindert een dergelijke flexibiliteit risico's en verspilling van middelen.

Wanneer strategische OKR is ingesteld op 1 jaar, wordt tactische OKR ingesteld op een kwartaal. Na afloop van de aangegeven periode analyseren de medewerkers de resultaten en brengen zo nodig wijzigingen aan in de strategische OKR's.

3. Gefocuste teamgenoten

Bron: unsplash.com

Deze methode werkt volgens het principe van het opsplitsen van een grotere afbeelding in verschillende kleinere puzzelstukjes. De voltooiing van elk stuk leidt uiteindelijk tot de voltooiing van het hele plaatje.

Zelfs de OKR's kunnen worden onderverdeeld in verschillende perioden: wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse doelstellingen. Zo blijven de korte en weinige doelstellingen in het zicht van de medewerkers. Het helpt hen verder om zich te concentreren op het bereiken van kortere en minder doelstellingen tegelijk.

Nogmaals, OKR's zorgen ervoor dat de teams en de individuele medewerkers zich eerst kunnen concentreren op de belangrijkste dingen. De experts bevelen slechts ongeveer 2 tot 4 doelstellingen aan voor een team of individuen en koppelen deze aan niet meer dan 3 tot 5 kernresultaten.

Dus alles wat niet relevant is of verband houdt met de lopende doelstellingen, kan vrij worden verplaatst naar de achterstand voor de komende cycli.

4. Drive om boven verwachting te presteren

De implementatie van de OKR-tool moedigt teamleden aan om verder te denken dan wat gemakkelijk haalbaar lijkt. Het drijft hen om op zoek te gaan naar creatieve en innovatieve manieren om uitstekende resultaten te behalen.

Het feit is dat de gemiddelde score van het slagingspercentage om de gewenste resultaten te bereiken niet hoger zal zijn dan 70-80%. De vraag die bij je opkomt is: waarom? Het OKR-raamwerk bevordert het stellen van de meest uitdagende doelen, algemeen bekend als 'Moonshot Objectives'. Deze doelstellingen zijn niet altijd haalbaar, en leiders beseffen dit wel. Maar deze OKR-tools zijn gestructureerd om medewerkers aan te moedigen out-of-the-box te denken en hen te motiveren om de maximale doelen te bereiken.

Zo motiveert het OKR-raamwerk medewerkers om innovatief en creatief te zijn. Nogmaals, zelfs met de Moonshot-doelen, blijven de medewerkers sterk gefocust op het doen van werk om gestelde doelen te bereiken, waarbij ze nauwelijks kijken naar de omvang van het falen. De medewerkers, teams en managers werken allemaal samen om de bedrijfsbrede visie te realiseren.

De organisatie moet dus ervaren en volwassen zijn om de resultaten te begrijpen en te accepteren zonder overstuur te raken. Organisaties die nieuw zijn met OKR-methodologieën kunnen echter aanvankelijk teleurgesteld raken door het onvermogen om altijd gestelde doelen te bereiken.

5. Bevordert transparantie, autonomie en verantwoording

Bron: unsplash.com

Meestal kent het topmanagement van elk bedrijf slechts 4 procent van de problemen waarmee de frontlinie wordt geconfronteerd. Dus wanneer de OKR-tools worden geïmplementeerd, helpt het om de ijsberg van onwetendheid.

OKR's bieden verantwoordelijkheid en autonomie aan teamleden. Omdat het een resultaatgericht raamwerk is, ligt de nadruk vooral op de uiteindelijke resultaten. Zo kunnen individuele medewerkers hun eigen doelen stellen. Die gestelde doelen moeten echter in lijn zijn met de doelen van het team en het bedrijf.

Bovendien moeten volgens de experts ongeveer 60 procent van de OKR's worden ingesteld door werknemers en niet alleen door hun managers. Op deze manier blijven de medewerkers betrokken en gemotiveerd om hun doelen te bereiken, wanneer de medewerkers zelf aan de gestelde doelen werken en niet worden opgedrongen.

Daarnaast biedt deze aanpak aan iedere medewerker persoonlijke verantwoordelijkheid voor de gestelde doelen. Bovendien is afstemming alleen mogelijk als het hele proces transparant is. Wanneer ze werken om vooruitgang te boeken in het bereiken van hun persoonlijke gestelde doelen, wordt elke medewerker verantwoordelijk gehouden voor hun behaalde output en algehele prestaties.

Endnote

Gezien de voordelen van OKR voor een organisatie, is het duidelijk dat OKR-methodologieën te mooi zijn om waar te zijn. Een dergelijk kader voor het stellen van doelen is dus een must voor bedrijven.

Uw medewerkers zullen ongetwijfeld verliefd worden op deze aanpak. Toch is dit raamwerk niet eenvoudig direct aan te passen. Het zou veel inspanning vergen om als team bij elkaar te zijn. Het is dus de beste gewoonte om contact op te nemen met een professionele OKR-coach om in een mum van tijd effectief met OKR's aan de slag te gaan.