Wat is het verschil tussen nul- en alternatieve hypothese – Gids voor 2023

0
97
Bron: medium.com

Wanneer we een onderzoekstekst schrijven, of het nu voor wetenschappelijke doeleinden is, voor school, of een blog of journalistenthema, we moeten het een onderwerp en onderzoeksvraag geven, ook wel een hypothese genoemd. Het komt vaker voor bij kwalitatief en kwantitatief onderzoek, en het betekent dat we iets moeten veronderstellen dat verband houdt met het onderwerp en dit tijdens het onderzoek moeten bewijzen dat het goed of fout is. Om een ​​goede tekst te schrijven, moet je leren hoe je een nulhypothese en een alternatieve hypothese schrijft.

Geen hypothese

Bron: thoughtco.com

Het is een hypothese die veronderstelt dat er geen verband is tussen de twee dingen die het onderwerp van het onderzoek zijn, of dat er niets gemeenschappelijks is tussen de vergeleken onderwerpen. De onderzoeker gaat uit van iets dat in de loop van het onderzoek met enig bewijs moet worden bewezen en vereist een objectieve benadering en vergelijking om een ​​verband te vinden tussen de dingen die worden aangenomen. Over het algemeen kunnen we zeggen dat als je eenmaal de aanname hebt, je op zoek bent naar bewijs om te bewijzen dat het juist is, of in de meeste gevallen onjuist, door een voorbeeld te geven van waarom het zo is.

Het doel van de nulhypothese is om te bewijzen dat iets goed of fout is, of om de aanvankelijke aanname te verifiëren en daarvoor wetenschappelijke bewijzen te leveren. Het kan worden geverifieerd door middel van experimenten, zoals iets meten en vergelijken, of het vinden van een verband tussen een bepaald medicijn en de toestand van een patiënt. Het stelt de onderzoeker ook in staat om aanbevelingen te doen voor verder gebruik van het onderwerp van het onderzoek.

Om het met succes vrij te geven, moet je de benodigde gegevens verzamelen en deze gebruiken om te bewijzen dat de nulhypothese waar is - en dat is de benadering die je tijdens het onderzoek moet volgen. Maar het kan zeker gebeuren dat de verzamelde gegevens niets laten zien, en het bewijst dat de aanvankelijke hypothese onjuist is - en dat is ook acceptabel, ook al wordt de aanname door de bewijzen verworpen. De methoden die tijdens de experimenten worden gebruikt, kunnen verschillen, maar in de meeste gevallen moeten de gegevens meetbaar zijn en moeten statistische hulpmiddelen worden gebruikt. Er zijn gevallen waarin er niet genoeg gegevens en bewijzen zijn, maar zelfs in die gevallen hebben we bewezen dat de hypothese geldig is, en dat is wat we een fenomeen noemen. Maar soms kan het gebrek aan bewijs niet worden geaccepteerd en wordt de nulhypothese verworpen.

Voorbeeld: Stel dat één COVID-19-medicijn verschillende resultaten heeft bij mannen en vrouwen. Om het te bewijzen, moet je het onderwerp onderzoeken en representatieve gegevens nemen, waaruit blijkt dat het goed of fout is. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 50 mannen en 50 vrouwen moet volgen die hetzelfde medicijn gebruiken, en dan de scores vergelijken, en als ze een significant verschil in de resultaten laten zien, dan is je nulhypothese geldig.

Alternatieve hypothese

Bron: coxgazette.com

Think wr1ter.com, het doel van deze is om een ​​positief resultaat te creëren voor de aanvankelijke aanname. In de eerste verklaring beschrijft de onderzoeker een mogelijke relatie tussen de twee variabelen, en het wordt meestal gebruikt om de resultaten te verbeteren, of zelfs om te bevestigen dat de nulhypothese correct was. We kunnen zelfs zeggen dat het een alternatief is voor de nulhypothese. Het vereist dieper onderzoek, niet alleen eenvoudige statistische gegevensverwerking, om iets goed of fout te bewijzen. En terwijl de nulverklaring een doel had om aan te tonen dat de twee uitspraken gelijk zijn of niet, moet de onderzoeker in de alternatieve benadering aantonen dat een van de uitspraken superieur is aan de andere.

De alternatieve hypothese is ook specifieker en vereist enkele exacte stappen tijdens het onderzoek. Het geeft instructies en aanwijzingen over hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd en wat u kunt verwachten. Bovendien kan het leiden tot een nieuwe hypothese naarmate het onderzoek vordert, en er kunnen nieuwe ontdekkingen zijn die kunnen aantonen dat de aanvankelijke veronderstelling helemaal verkeerd was, maar er is nog steeds een verband tussen de twee onderwerpen van ons belang.

Deze methode is ook bedoeld om de juistheid van de hypothese te bewijzen, ook al is er niet genoeg bewijs. Het gebruikt ook de statistische benadering om de variabelen te meten en te vergelijken, en soms kan het gebeuren dat de alternatieve hypothese wordt geaccepteerd, zelfs als de nulhypothese wordt verworpen.

Voorbeeld: Laten we hetzelfde voorbeeld nemen met het COVID-19-medicijn. Terwijl we in de nulmethode moesten bewijzen dat het hetzelfde resultaat geeft bij vrouwen en mannen, en de uitkomst was dat het dat niet doet, zullen we in de alternatieve hypothese veronderstellen dat het beter werkt bij vrouwen dan bij mannen. Dan doen we wat tests en verzamelen we het bewijs, zodat we kunnen bewijzen dat deze veronderstelling goed of fout is. Het kan ook gebeuren dat de bewijzen ons laten zien dat het beter werkt bij mannen, maar het is nog steeds gedeeltelijk correct omdat we nu wetenschappelijk bewijs hebben dat het niet even goed werkt. We kunnen verder gaan en onderzoeken waarom het zo is tijdens het proces.

Conclusie

De nulhypothese is een algemene aanname of verklaring die moet aantonen dat er wel of geen verband is tussen twee algemene variabelen, en de alternatieve is specifieker en probeert aan te tonen dat er echt een verband is tussen de variabelen. Als we dat in wiskundige taal willen veranderen, is de eerste gerelateerd aan het gelijkteken, en de tweede met kleiner-dan of groter-dan, afhankelijk van de resultaten.

De aard van de eerste is afkeurend, en de andere bewijst. Wanneer de nulhypothese onbeduidend maar nog steeds relevant is, kan de alternatieve hypothese worden gebruikt om de resultaten te verbeteren en zelfs een nieuw hoofdstuk in de wetenschap te creëren. En terwijl in de eerste wijzigingen en correcties vereist en aanbevolen zijn, proberen we in de tweede de huidige kennis die we hebben voor hetzelfde onderwerp te verbeteren.

Ook kan een van hen soms niet worden toegepast op wat je probeert te onderzoeken of te bewijzen, en moet je herkennen en bepalen welke benadering beter is voor je theorie. In de meeste gevallen worden de beste resultaten bereikt wanneer de twee methoden worden gebruikt, om de relevantie van de aanvankelijke aanname aan te tonen.