6 redenen waarom loonstrookjes voor sommige werknemers zo verwarrend kunnen zijn

0
138
Bron: zenefits.com

Het is geen geheim dat paystubs behoorlijk moeilijk te lezen kunnen zijn. Ze zijn verwarrend voor de meeste mensen en velen geloven zelfs dat een echt loonstrookje en een loonstrookje dezelfde dingen zijn. Die zouden verbaasd kunnen zijn als ze het proberen te verzilveren en ontdekken dat ze dat niet kunnen.

Alle grappen terzijde, velen weten niet hoe ze een echt loonstrookje moeten lezen of ontcijferen. Als je een "Friends"-fan bent, herinner je je misschien die regel van Rachel met de tekst "Who's FICA? Waarom krijgt hij al mijn geld?' en dat vat ongeveer samen hoe sommige mensen reageren als ze de eerste keer een echt loonstrookje zien.

Nu, voordat we verder gaan en proberen af ​​te leiden waarom sommige mensen loonstrookjes verwarrend vinden – we moeten beginnen bij de basis en ons omhoog werken. Laten we dus, zonder verder oponthoud, de financiële wereld induiken en kijken wat daar aan de hand is.

Wat is een loonstrook?

Bron: neconnected.co.uk

Zoals we in het begin al zeiden, denken velen dat loonstrookjes en loonstrookjes één en hetzelfde zijn, terwijl ze dat in feite niet zijn. Een echt loonstrookje is een onderdeel van een loonstrookje met alle lonen die je in een bepaalde periode hebt verdiend. Dat is echter niet alles. Veel andere informatie wordt afgedrukt op een echte loonstrook. U vindt er informatie over belastingen en allerlei andere inhoudingen. Dit alles leidt tot een getal waar de meeste mensen alleen in geïnteresseerd zijn en dat is hoeveel geld je daadwerkelijk krijgt of je nettoloon voor die periode.

Nu kunnen loonstrookjes digitaal of gedrukt zijn - dat maakt niet uit. Het bevat altijd dezelfde informatie. De informatie zelf kan echter van staat tot staat verschillen.

Bovendien bent u in sommige Amerikaanse staten wettelijk verplicht om uw werknemers loonstrookjes te verstrekken.

Waarom zijn ze nodig?

Als ze zo ingewikkeld zijn en de meeste mensen niet echt weten hoe ze ze moeten lezen, wat heeft het dan voor zin? Welnu, een echte loonstrook is gunstig voor zowel de werknemer als de werkgever.

Een werknemer heeft inzicht in of hij goed is betaald en gecompenseerd voor zijn werk en het kan ook helpen bij het bijhouden en toevoegen van uw jaarloon als dat iets is dat belangrijk voor u is. Voor werkgevers daarentegen kunnen deze worden gebruikt om mogelijke problemen met werknemers op te lossen over het maandloon, belastingaftrek, enzovoort.

Wat maakt Paystubs zo ingewikkeld?

Welnu, een van de redenen waarom iemand deze ingewikkeld zou kunnen vinden, is de enorme hoeveelheid informatie die erop is afgedrukt. Als je naar een echt loonstrookje kijkt, voelt het ook alsof je alleen inhoudingen ziet en het lijkt alsof geen van het geld naar jou gaat.

Dat is wat de meeste mensen in de war brengt – ze begrijpen niet waar het geld naartoe gaat. Nou, niet meer. We gaan alles in een paar ogenblikken opsplitsen en tegen de tijd dat we klaar zijn, weet je wie VAIS is en waarom hij wat van je geld afpakt. Laten we doorgaan.

1. Brutoloon

Bron: pexels.com

Het eerste dat sommige mensen in de war brengt, is het brutoloon. Het brutoloon is wat een werknemer de werkgever kost vóór alle inhoudingen. Zoals je kunt zien op deze website, het begint allemaal met brutoloon en vanaf daar gaat het allemaal “bergaf”.

Het brutoloon wordt anders berekend, afhankelijk van of u per uur of per salaris wordt betaald. Hoe dan ook, je gewerkte uren worden meegerekend, omdat ze bepalen hoeveel geld je hebt verdiend.

Het aantal gewerkte uren is echter niet het enige dat van invloed is op het loon. Als je wat ziektegeld, bonussen of zelfs overuren hebt gehad, zal dat allemaal bovenaan je chequestrookje worden vermeld. Als dat allemaal netjes is berekend, houdt u het brutoloon over - het bedrag dat u binnen enkele seconden gaat inhouden.

2. Belastingaftrek voor werknemers

Je moet belasting betalen - zo simpel is het. Werknemersbelastingen zijn degenen die het meest pijn doen, want daar gaat het meeste van "uw" geld naartoe als u naar een cheque kijkt. Meestal zijn de belastingen die worden afgetrokken federale inkomstenbelasting, VAIS-belasting en in sommige gevallen, op basis van waar u woont en werkt, staats- of lokale inkomstenbelastingen. Al deze informatie wordt apart afgedrukt en in mindering gebracht op het brutoloon, precies daar op het echte loonstrookje.

3. Andere inhoudingen

Bron: overtime-flsa.com

Belastingen zijn echter niet het enige dat u kunt zien wegeten van uw brutoloon. Op het loonstrookje zijn allerlei verschillende toeslagen en inhoudingen terug te vinden. Zaken als personeelsbeloningen, verzekeringspremies, pensioenplannen, tandarts- en leningverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, vakbondscontributies, leningen, enzovoort. Nogmaals, dit alles zal, ironisch genoeg, afzonderlijk worden vermeld om de verwarring te verminderen.

4. Werkgeversbijdragen

Een ander ding dat verwarrend kan zijn, ook al gaat het niet om je brutoloon, zijn de werkgeversbijdragen. Werkgeversbijdragen zijn de dingen die worden betaald uit het geld van het bedrijf - niet ingehouden op uw brutoloon. Een werkgever zou bijvoorbeeld een deel van de VAIS-belasting of een deel van de verzekeringspremies van de werknemers kunnen betalen en die informatie zou ook op het loonstrookje worden afgedrukt.

5. Slechte software voor salarisverwerking

Bovendien vinden velen loonstrookjes verwarrend, want dat zijn ze ook. Als het bedrijf slechte software gebruikt, kan dit resulteren in een verwarrende, slecht doordachte loonstrook die zelfs een ervaren accountant niet zou kunnen ontcijferen. Het is erg belangrijk om voor dit soort zaken kwaliteitssoftware te gebruiken, omdat fouten in de salarisverwerking kunnen leiden tot grote financiële of juridische problemen voor zowel werkgever als werknemers.

6. Het kan ze niet schelen

Tot slot, een zeer geldige reden waarom sommige mensen een echte loonstrook verwarrend vinden, is dat ze gewoon niet de moeite nemen om te leren hoe ze het moeten lezen. Het enige waar ze om geven is het nettoloon en dat is het enige dat voor hen telt. Federale belastingaftrek of een verzekeringspremie - het is allemaal hetzelfde voor hen.

Zoals je kunt zien, zijn er verschillende redenen waarom mensen paystubs verwarrend kunnen vinden. We hopen dat we erin geslaagd zijn enkele van de belangrijkste elementen op de echte loonstrook met succes uit te leggen en enige verwarring weg te nemen.