5 zaken die u nodig heeft om een ​​probate advocaat in te huren in 2023

0
100
Bron: collier-law.com

De term probate procedure verwijst naar reguliere gerechtelijke procedures die worden gestart nadat de rechtbank de overlijdensakte van de erflater of een uittreksel uit het register van de overledene heeft ontvangen. Dit is een procedure die meestal wordt uitgevoerd in de laatste woonplaats van de persoon die het geld nalaat of een andere vorm van erfenis en wordt uitgevoerd door de gemeentelijke rechtbank. Slechts in bepaalde gevallen kan het de plaats innemen waar het grootste deel van de nalatenschap van de overledene zich bevindt. Voor de erfzitting is een zitting gepland waarop de rechtbank belanghebbende personen uitnodigt, evenals personen die wettelijk aanspraak kunnen maken op het erfrecht in geval van testament en de executeur van het testament indien benoemd.

Wat wordt bepaald in een erfrechtprocedure?

Bron: susansandys.com

Als het gaat om procedures, moeten de erfgenamen, de samenstelling van de nalatenschap en de rechten van individuele erfgenamen en andere personen worden bepaald. Als er geen betwiste elementen zijn, is de erfrechtprocedure kort en wordt de beslissing binnen een maand genomen. Als er echter een geschil is tussen de erfgenamen over de erfenis, wordt de nalatenschapsprocedure beëindigd en worden de erfgenamen doorverwezen naar een rechtszaak, wat de voltooiing van de hele procedure aanzienlijk kan verlengen.

Hoe kan een advocaat u helpen als u onduidelijkheden heeft over een erfrechtprocedure?
Zelfs vóór de start van de erfrechtprocedure, maar ook na de voltooiing ervan, kunnen er voor de partij een aantal onduidelijkheden ontstaan. U heeft bijvoorbeeld informatie dat de erflater het testament heeft gemaakt onder bedreiging of gebruik van geweld, u bent aangewezen als executeur-testamentair en u weet niet wat uw taken zijn en of u recht heeft op een beloning. Of er werd later een eigendom gevonden dat niet onder de definitieve beslissing over de erfenis viel….

Mogelijk hebt u in veel gevallen een probate-advocaat nodig, en dit zijn enkele van de meest voorkomende.

Scheiding

Bron: trethowans.com

Familierelaties kunnen vaak complex, gecompliceerd en onstabiel zijn en elk gezinslid heeft een speciale rol die niet eenvoudig is. Verschillende waarden hebben verschillende betekenissen voor de een of de ander, de gevoelens van de ene echtgenoot worden op een andere manier uitgedrukt dan het geval is bij de tweede, verschillende visies op de toekomst, onenigheid over de natuur, zijn slechts enkele van de redenen voor een schipbreuk in het huwelijk. Het verlenen van juridisch advies in echtscheidingsgeschillen, nietigverklaring van het huwelijk, onderhoud van kinderen en echtgenoten, verdeling van goederen die tijdens het huwelijk zijn verkregen, erkenning van het vaderschap, dat wil zeggen moederschap, vertegenwoordiging in procedures met betrekking tot ontneming van ouderlijke rechten, procedures voor ontneming van rechtsbevoegdheid, en het aanstellen van een voogd is iets wat je in dergelijke situaties zeker nodig hebt.
Wat u van uw advocaat kunt verwachten is het geven van juridisch advies op het gebied van erfrecht: het indienen van een verzoek tot het starten van een erfrechtprocedure, vertegenwoordiging in een erfrechtprocedure in aanwezigheid van de cliënt, of op basis van een volmacht zonder de cliënt.

Overlijden van een naaste familielid

Het verliezen van een ouder of een familielid is moeilijk voor elk individu. Op dat moment hebben de nabestaanden vaak ook te maken met de erfenis van de overledene. Als je niet alles van tevoren hebt geregeld, kan dat een extra stress zijn voor jou en je gezin. In ontwikkelde landen is het zorgen voor eigendom en financiën, zelfs na de dood, een van de gebruikelijke stappen bij het plannen van persoonlijke financiën. Het belangrijkste doel van een erfrechtprocedure is om de erfgenamen, eigendommen en rechten van de erfgenamen en andere personen te identificeren. Als er geen betwiste elementen zijn, is de nalatenschapsprocedure kort en wordt de beslissing over de erfenis binnen een maand uitgesproken.

Als er echter een geschil ontstaat tussen de erfgenamen, wordt de erfrechtprocedure beëindigd en worden de erfgenamen doorverwezen naar een rechtszaak. In rechtszaken kan de nalatenschapsprocedure erg lang duren en een grote kostenpost zijn voor de betrokken deelnemers. Volgens ascentlawfirm.com, in dit geval moet u het overlaten aan professionals op dit gebied, en het is zeker een probate-advocaat.

Je hebt iets onverwachts geërfd: schulden!

Bron: singhlawfirm.com

Het komt vaak voor dat een overledene, naast de woning, ook schulden achterlaat zoals openstaande overheadkosten of kredietverplichtingen. Vervolgens worden de schulden overgedragen aan de erfgenamen, waarover alle belanghebbenden tijdig en gedetailleerd moeten worden geïnformeerd. Een verzachtende omstandigheid is dat de erfgenamen aansprakelijk zijn voor de schulden van de erflater slechts tot de waarde van de geërfde eigenschap. Er kan zich echter een probleem voordoen bij een erfrechtprocedure. In dit geval moeten potentiële erfgenamen de opeisbare schulden betalen, hoewel het onzeker is of en wanneer zij het onroerend goed in bezit zullen nemen. Elke erfgenaam dekt schulden naar evenredigheid van zijn deel van de erfenis, maar het nadeel is dat ze hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden, wat betekent dat de schuldeiser nakoming van de verplichting kan eisen van elke erfgenaam of allemaal tegelijk, ongeacht of de erfenis wordt verdeeld. De enige manier om te voorkomen dat u schulden betaalt, is door de erfenis op te geven tijdens de hoorzitting of door een advocaat in te huren.

Waar is het testament gebleven?

Hoewel de erflater duidelijk vermeldde wie de erfgenaam van zijn eigendom was, werd het testament verloren of vernietigd. Ja, het hele proces duurt langer totdat al het benodigde bewijs is gepresenteerd, waarna de rechtbank in overeenstemming met hen zal handelen. In dergelijke gevallen is de hulp van een erfrechtadvocaat noodzakelijk.

Erfenis in het buitenland

Bron: robertdebry.com

Je hebt geld geërfd van een tante die in een ander land woont. Hierdoor wordt het proces van overname van de erfenis verder gecompliceerd en is juridische bijstand onvermijdelijk.

Laatste gedachten

Het probate-geschil brengt ons afwisselend een reeks slechte en goede dingen. Het begint allemaal met het slechte, echtscheiding, of overlijden van een dierbare, maar eindigt met winst. Verwacht in de tussentijd veel buitengewone kosten, waaronder de kosten van een erfrechtadvocaat. Beschouw het echter als een goede investering waarmee u krijgt waar u wettelijk recht op heeft.