Uit het oog, nooit uit het hart: beweringen over nalatigheid in de geestelijke gezondheid begrijpen

0
75
Bron: unsplash.com

Letselschadeclaims worden vaak buiten de rechtszaal afgehandeld en proberen het slachtoffer er vaak zo min mogelijk bij te betrekken. De overgrote meerderheid zal door verzekeraars aan beide kanten van de claim worden afgehandeld en hoeft zelden te worden betrokken bij het herstellen van slachtoffers van incidenten. Vaak kunnen de gevolgen van persoonlijk letsel, of het getuige zijn van een ongeval, verstrekkende mentale gevolgen hebben.

Rechtbanken nemen psychisch lijden echter zeer serieus. Het kan worden berekend en worden meegenomen in de berekening van de vergoeding, omdat de kwaliteit van leven ernstig kan worden aangetast en lang kan duren nadat eventuele fysieke aandoeningen zijn genezen. Sommige aandoeningen moeten zelfs eenvoudig worden beheerd in plaats van genezen. De sleutel is om de juiste diagnose, bewijs en begrip te krijgen van uw toestand en hoe deze gebieden van uw leven hebben beïnvloed.

Immers, slapeloosheid of angst kan iemand ervan weerhouden een baan te behouden of de kost te verdienen. Rechtbanken houden rekening met alles wat vanuit dat standpunt kan worden gekwantificeerd. Hoewel korte perioden van ongemak of overstuur heel gewoon zijn na een incident en met de tijd kunnen vervagen, blijkt uit de statistieken dat veel ongevallen kunnen leiden tot het soort mentale impact waarop u aanspraak kunt maken.

Uit een juridisch onderzoek bleek dat bij bijna de helft van de slachtoffers (47%) binnen de eerste zes weken psychiatrische problemen en zelfs stoornissen (meestal veel langer aanhoudend) werden gevonden. Opvallend was echter dat het cijfer na een half jaar nog maar amper daalde, tot 43%. Zoals u kunt zien, is de gemeenschappelijkheid van psychische problemen na een persoonlijk letsel niet alleen heel gebruikelijk, maar moet ook serieus worden genomen. In staat zijn om signalen op te merken, hoe u ze kunt laten documenteren en hoe ze uw leven beïnvloeden, kan ongelooflijk waardevolle informatie zijn, mocht het ergste gebeuren.

Bron: unsplash.com

Welke soorten letselschadeclaims leiden vaak tot claims?

Trauma kan onder zoveel omstandigheden optreden, maar enkele van de meest voorkomende claims houden nauw verband met het veroorzaken van deze relevante mentale problemen.

Verkeersongelukken

Dagelijkse taken zoals autorijden komen niet alleen veel voor bij letselschadeclaims (Het ministerie van vervoer geregistreerd, komen er gemiddeld meer dan 150,000 per jaar voor), maar de aard van deze incidenten kan leiden tot psychologische blokkades in verband met autorijden, en het leiden van een normaal leven veel moeilijker.

Letsel op de werkplek

Arbeidsongevallen zijn bijzonder moeilijk vanwege de moeilijkheid die velen hebben bij het claimen van hun werkgever. Hoe vaak ze ook zijn, deze gevallen kunnen langer worden betwist of ertoe leiden dat iemand een nieuwe baan moet zoeken; beide kunnen psychische problemen verergeren.

Levensveranderende verwondingen

Ernstige verwondingen hebben soms tot gevolg dat iemands leven op een fundamentele manier verandert, of het nu motorisch of aangetast mentaal vermogen is. Gespecialiseerde advocaten worden sterk aanbevolen voor dit soort gevallen, omdat de impact op de kwaliteit van leven zo veelzijdig kan zijn. Sommige zijn gespecialiseerd in zeer specifieke letselgebieden, zoals hoofd- en hersenletsel, ruggenmergletsel of PTSS-stoornissen. In het VK en Ierland houden bedrijven van: McGinley Advocaten zijn bijzonder goed uitgerust en behandelen jaarlijks veel van dit soort zaken. In een gerechtelijke procedure of arbitrage is het, vanwege de hogere kosten van een levensveranderende verwonding, van vitaal belang om een ​​goede advocaat achter u te hebben. Snelle oplossingen zijn één ding, maar de vergoeding moet voldoende zijn om de omvang van een blessure voldoende te dekken voor een vlot herstel.

Bron: unsplash.com

Wat zijn primaire en secundaire slachtoffers?

Een primair of secundair slachtoffer zijn van een misdrijf betekent niet dat je wel of geen claims kunt indienen, rechtbanken zullen hoe dan ook willen horen, maar het is de moeite waard om het verschil te weten.

Primaire slachtoffers

Als u op het moment van een incident de bestuurder of in een voertuig was en als gevolg van het incident emotioneel leed kreeg, zelfs als het lichamelijk letsel niet aanwezig was, hebt u het recht om te proberen schadevergoeding hiervoor terug te vorderen via juridische middelen.

Secundaire slachtoffers

Voor degenen die mogelijk getuige zijn geweest van of ter plaatse zijn gekomen van een incident, kwalificeert u zich als secundair slachtoffer. In dit geval kan het hebben van een familieband of een nauwe band met een slachtoffer u een kans geven om schadevergoeding te eisen, maar het feit dat u een niet-verwante getuige bent, garandeert u doorgaans niet hetzelfde recht om schadevergoeding te eisen voor emotioneel lijden.

Waarnaar te zoeken

Tekenen en symptomen van psychisch lijden zijn belangrijk om te herkennen en u zult een medische bevestiging van uw problemen moeten ontvangen, om te verifiëren in een juridische procedure.

Slapeloosheid

Het onvermogen om te slapen is een veel voorkomend gevolg van persoonlijk letsel, maar het wordt ook verkeerd begrepen. Het zal vaak geen totaal gebrek aan slaap zijn, en kan vaak een slechte kwaliteit zijn of het onvermogen om de slaap vast te houden. De Mayo Clinic heeft een aantal geweldige richtlijnen voor het opmerken van de nuances die een aandoening als slapeloosheid kan hebben.

PTSS

Het ervaren van flashbacks, nachtmerries of triggerende momenten met betrekking tot het incident gedurende meer dan een maand daarna wordt geclassificeerd als posttraumatische stressstoornis. Een schatting van de NHS dacht eigenlijk dat 33% van de mensen die een trauma ervaren, een of andere vorm van PTSS zal ontwikkelen, dus het is goed om de symptomen te kennen en heel normaal om het te zien in een claim voor persoonlijk letsel.

Bron: unsplash.com

Angst en depressie

Angst als reactie op trauma is eigenlijk heel normaal en in sommige opzichten gezond. Het aanhouden van symptomen lang na een incident is echter niet bevorderlijk voor herstel en kan het leiden van een normaal leven beïnvloeden. Depressie is iets verder reikend en kan ertoe leiden dat de persoon lagere stemmingen en energieniveaus ervaart, evenals cross-over symptomen zoals slapeloosheid en paniekaanvallen.

Compensatie is een hulpmiddel waarmee slachtoffers van persoonlijk letsel zich kunnen focussen op het belangrijkste na een traumatische gebeurtenis. Terug naar de normaliteit en een gezond en gelukkig leven leiden op professioneel, sociaal en recreatief gebied.

Weten waar u aan toe bent en de dingen die u meemaakt voordat u een claim indient, kan uw advocaat helpen om te strijden voor een eerlijke oplossing voor uw ervaring, en ervoor te zorgen dat uw weg naar herstel voldoende wordt ondersteund om u een toekomst te verzekeren na zo'n moeilijke tijd in je leven.