Vasthouden aan Excel: hoe flashcards en gespreide herhalingen het geheugen verbeteren

Vasthouden aan Excel: hoe flashcards en gespreide herhalingen het geheugen verbeteren
Bron: verywellmind.com

In de enorme wereld van leerstrategieën zijn er maar weinig methoden die de tand des tijds en wetenschappelijk onderzoek zo goed hebben doorstaan ​​als flashcards en gespreide herhaling. Als deze hulpmiddelen op de juiste manier worden gebruikt, kunnen onze hersenen een boost krijgen om meer te onthouden in minder tijd.

Deze ogenschijnlijk eenvoudige strategieën maken gebruik van krachtige cognitieve principes, waardoor leerlingen vluchtige stukjes informatie kunnen omzetten in langdurige kennis. Als je de effectiviteit van deze tools wilt testen, Gizmo kan jou helpen.

Wetenschap van herinneren

Wetenschap van herinneren
Bron: neurosciencenews.com

Elk moment dat we leven, worden onze hersenen gebombardeerd met informatie. Maar niet alles blijft hangen. Geheugen is in wezen een systeem dat filtert, opslaat en ophaalt. Wanneer we iets willen onthouden, verplaatsen onze hersenen het van opslag voor de korte termijn naar opslag voor de lange termijn via een proces dat consolidatie wordt genoemd.

Maar dit proces is niet waterdicht. De uitdaging ligt erin ervoor te zorgen dat de informatie die wij belangrijk achten niet verloren gaat in de shuffle.

Een van de meest effectieve strategieën om dit proces te verbeteren is 'actief terugroepen.' Het is de handeling waarbij je iets probeert te onthouden zonder naar de bron te kijken. Zie het als een mentale training; de inspanning om iets te herinneren versterkt het geheugenpad.

Zoals we snel zullen zien, zijn flashcards hier perfect voor.

Curve vergeten

Duitse psycholoog Herman Ebbinghaus rond 1880 een baanbrekende ontdekking deed. Hij ontdekte dat onze herinnering aan nieuwe informatie snel vervaagt nadat we die hebben geleerd, volgens een voorspelbaar patroon dat de 'vergeetcurve' wordt genoemd.

Maar er is goed nieuws. Elke keer dat we die informatie bekijken, vertraagt ​​de achteruitgang, waardoor het geheugen sterker en duurzamer wordt.

De bevindingen van Ebbinghaus zijn cruciaal voor ons begrip van gespreide herhaling. Om vergeten tegen te gaan, moeten we niet alleen herhalen, maar ook met optimale tussenpozen, waarvan gespreide herhalingstechnieken tot in de perfectie gebruik maken.

Hoe effectief zijn flashcards?

Hoe effectief zijn Flashcards
Bron: cipcourses.com

Flashcards, kleine kaartjes met aan de ene kant een vraag en aan de andere kant een antwoord, zijn al tientallen jaren voorstanders van efficiënt leren.

Eenvoud en focus

Het geniale van flashcards ligt in hun eenvoud. Ze destilleren complexe onderwerpen tot hun essentie, waardoor de leerling zich op één stukje informatie tegelijk kan concentreren. Door onnodige afleiding te elimineren, creëren flashcards een gestroomlijnde leeromgeving waarin onze hersenen zich volledig met de inhoud kunnen bezighouden.

Bovendien kan het maken van flashcards alleen al leerzaam zijn. Wanneer we uitgebreide onderwerpen vertalen in beknopte vragen en antwoorden, worden we gedwongen de informatie diepgaand te verwerken, waardoor we een beter begrip en langetermijnbehoud garanderen.

Actieve terugroepactie in actie

Flashcards zijn het ultieme hulpmiddel voor actieve herinnering. Als we naar de vraagkant van een kaart kijken en proberen het antwoord te onthouden, zijn we bezig met dit krachtige geheugenversterkende proces.

Naarmate we ons kaartspel door elkaar halen en bekijken, worden deze vragen na verloop van tijd gemakkelijker, wat aangeeft dat de informatie stevig is geïntegreerd in ons langetermijngeheugen.

Maar het gaat niet alleen om het één keer beoordelen. De frequentie en timing van deze beoordelingen, gebaseerd op de principes van gespreide herhaling, kunnen de effectiviteit van flashcards maximaliseren.

Spaced herhaling

Spaced herhaling
Bron: elearningindustry.com

Terwijl flashcards helpen bij het 'wat' van studeren, helpt gespreide herhaling bij het 'wanneer'. Het is een systeem dat de optimale tijden bepaalt om informatie te beoordelen om de bewaring op de lange termijn te garanderen.

Optimale gaten voor geheugenbehoud

Het kernidee achter gespreide herhaling is het herzien van informatie net op het moment dat u deze op het punt staat te vergeten. Dit speelt in op de vergeetcurve en zorgt ervoor dat elke beoordeling effectief is.

Terwijl u doorneemt en onthoudt, worden de intervallen tussen deze beoordelingen groter, omdat de herinnering elke keer sterker wordt.

Verschillende softwareapplicaties gebruiken algoritmen om deze intervallen te bepalen, waardoor het voor leerlingen gemakkelijker wordt. Door zich aan deze schema's te houden, kan men de studietijd drastisch verkorten het vergroten van het geheugenbehoud.

Flashcards combineren met gespreide herhaling

Het combineren van de actieve herinneringskracht van flashcards met de timing-tovenarij van gespreide herhaling resulteert in een formidabel leersysteem. Software als Anki, Quizlet en SuperMemo hebben deze principes gecombineerd en bieden leerlingen tools waarmee ze de beoordelingsschema's dynamisch kunnen aanpassen op basis van individuele prestaties.

Wanneer we een dergelijke gecombineerde aanpak gebruiken, nemen we niet alleen maar passief informatie op. We zijn er actief mee bezig en zorgen ervoor dat het niet alleen wordt opgeslagen, maar een integraal onderdeel wordt van onze kennisbank.

Belang van het ontwerp

Belang van het ontwerp
Bron: fluentu.com

Niet alle flashcards zijn gelijk gemaakt. De effectiviteit van een flashcard hangt sterk af van het ontwerp en de inhoud.

De regel van één

Elke flashcard moet één idee, één concept of één feit vertegenwoordigen. Dit staat bekend als de ‘Regel van Eén’. Als onze kaarten aan dit principe voldoen, worden ze licht verteerbaar. Het helpt cognitieve overbelasting te voorkomen en zorgt ervoor dat onze hersenen geen energie verspillen aan het ontcijferen van de kaart, maar zich uitsluitend richten op het terughalen.

Bovendien wordt het, wanneer een kaart meerdere punten of ideeën heeft, moeilijk om vast te stellen wat er precies wordt onthouden of waar de verwarring ligt. Als u het bij één idee per kaart houdt, krijgt u nauwkeurige feedback en een duidelijker begrip.

Gebruik van beelden en geheugensteuntjes

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Het opnemen van afbeeldingen op flashcards maakt ze niet alleen boeiend, maar speelt ook in op het vermogen van onze hersenen om visuele informatie effectief te verwerken en te onthouden.

Op dezelfde manier kunnen geheugensteuntjes of geheugensteuntjes van onschatbare waarde zijn. Of het nu een rijm, een acroniem of een verhaal is, geheugensteuntjes vereenvoudigen complexe informatie tot gedenkwaardige stukjes.

Hoe potentiële uitdagingen overwinnen?

Hoe u potentiële uitdagingen kunt overwinnen
Bron: cleanlink.com

Hoewel deze tools krachtig zijn, zijn ze niet zonder uitdagingen. Het herkennen en aanpakken hiervan kan hun nut vergroten.

De aanvankelijke overweldiging

Als je begint met flashcards en gespreide herhaling, kan het enorme aantal kaarten of de frequentie van recensies overweldigend zijn. Het is essentieel om klein te beginnen en u te concentreren op de meest cruciale informatie. Naarmate je je meer op je gemak voelt, kun je je deck uitbreiden.

Consistentie is de sleutel. Een dagelijkse gewoonte, ook al is deze van korte duur, kan betere resultaten opleveren dan sporadische, langere sessies. Vergeet niet dat het een marathon is, geen sprint.

De valkuil van overmoed

Een potentiële valkuil bij flashcards is dat je er te snel doorheen vliegt, waardoor bekendheid wordt aangezien voor kennis.

Het feit dat u een antwoord herkent, betekent niet dat u het zich herinnert. Het is essentieel om tijdens beoordelingen eerlijk tegen jezelf te zijn. Als u niet zeker bent over een kaart, markeer deze dan als zodanig en controleer deze eerder.

Conclusie

Flashcards en gespreide herhaling
Bron: chloeburroughs.com

Het is essentieel om te onthouden dat, net als bij elk ander hulpmiddel, de effectiviteit van flashcards en gespreide herhaling ligt in de consistente en doordachte toepassing ervan. In eerste instantie lijkt het misschien intimiderend, maar de beloningen, in termen van bespaarde tijd en opgedane kennis, zijn de moeite zeker waard.

Ontdek deze top 10 tips van studenten voor leren op afstand in 2023.