De basisprincipes van effectief essay schrijven

0
90
Bron: unsplash.com

Schrijf een essay door deze stappen te volgen: kies een onderwerp, maak een schets of diagram, stel de scriptieverklaring op en schrijf vervolgens het hoofdgedeelte. Als je dit nog niet eerder hebt gedaan, kun je de basisstappen bij het schrijven van essays raadplegen om aan de slag te gaan. Hieronder vindt u enkele tips om u te helpen bij het proces.

1. Kies een onderwerp

Bron: uvocorp.com

Je moet een onderwerp kiezen dat je leuk vindt. Het is voor veel studenten niet eenvoudig om interessante essayonderwerpen te bedenken. Hoewel docenten vaak essayonderwerpen aandragen, voelen studenten zich er vaak ontevreden over. Het is moeilijk om interessante onderwerpen te vinden, dus studenten voelen zich er vaak ontevreden over. Je moet onderwerpen kiezen die niet technisch of saai zijn.

U kunt mogelijk ook tijd besparen door een smal onderwerp te kiezen. Je hoeft geen essay te schrijven over een breed onderwerp. Beperk in plaats daarvan je focus. Door het onderwerp te verfijnen, kunt u ook tijd en informatie besparen. Bekijk verschillende essay-ideeën op studiekruimel om erachter te komen wat je het leukst vindt.

2. Maak een schets of diagram dat uw ideeën schetst

Een goede manier om je essay te structureren is een schets. Het stelt u ook in staat om feedback te geven en te organiseren. Een goed overzicht kan helpen om onnodige herschrijvingen of off-topic gaan te voorkomen, die beide tijd kunnen verspillen en onproductief kunnen zijn. Veel docenten zullen eisen dat je een schets maakt voordat je een essay schrijft. Uw overzicht moet een scriptieverklaring bevatten waarin uw hoofdidee wordt vermeld. Je moet dan de ondersteunende ideeën in zinsvorm schrijven, met niet meer dan drie regels ertussen. Verbind ook gerelateerde ideeën met grotere om een ​​coherent essay te vormen.

Omtreklijnen moeten ook overgangszinnen of zinnen bevatten die elke alinea met de volgende verbinden. De overgangen helpen de lezer het argument te volgen. Schrijf het eerste concept nadat je al je ideeën hebt geordend. Als uw ideeën niet in de juiste volgorde staan, moet u mogelijk de volgorde wijzigen. Zorg ervoor dat u, om de kwaliteit en leesbaarheid van uw papier te verbeteren, proeflezen. U kunt een schets maken als u zich zorgen maakt over de opmaak voordat u begint met schrijven.

3. Leg je scriptieverklaring af

Een scriptieverklaring is een belangrijk onderdeel van het schrijven van essays. Je scriptie moet duidelijk en beknopt zijn en prediken wat je paper zal bevatten. Houd bij het schrijven van essays rekening met je scriptie. Uw argument zal evolueren en uw stellingverklaring moet overal worden gewijzigd. Uw papier zou minder moeten beloven dan het kan. De scriptieverklaring moet beknopt en duidelijk zijn, onder vermelding van het doel van uw paper.

4. Maak de introductie

Veel studenten besteden uren aan het samenstellen van een perfecte inleiding tot een essay. Hoewel deze benadering volkomen acceptabel is voor het presenteren van argumenten, kleven er gevaren aan te veel tijd besteden aan het schrijven van de inleiding. Voor een effectieve introductie, aarzel niet om de onderstaande stappen te volgen. Deze belangrijke stap zal de tekst in zijn geheel introduceren en helpen om je te concentreren op het hoofdgedeelte van het essay.

Begin je essay door het onderwerp in te leiden. Het moet aansluiten bij het onderwerp. Bovendien moet het een korte schets van uw belangrijkste punten bevatten. Je scriptieverklaring moet na de inleidingsparagraaf worden geschreven. Uw overzicht kan worden opgenomen in de inleiding. Je scriptie zou echter pas aan het einde van je inleiding moeten verschijnen. Schrijf de inleiding en begin dan met het schrijven van het lichaam.

5. Maak de hoofdtekst

Bron: helpforassessment.com

Het is het beste om het lichaam in paragrafen te organiseren die het hoofdidee behandelen. Een alinea moet uit 4-5 zinnen bestaan. Het lichaam bestaat uit drie hoofdonderdelen: de onderwerpzin, ondersteunende paragrafen en de afsluitende zinnen. Het hoofdgedeelte bestaat uit drie hoofddelen: een onderwerpzin die de lezer informeert over de inhoud en ondersteunende zinnen die uw centrale idee uitwerken. Ze moeten allemaal worden ondersteund door onderzoek. Je lichaamsparagrafen moeten je hoofdidee ondersteunen.

Het hoofdgedeelte van een essay, dat meestal het langste deel van je essay is, is waar je proefschrift wordt uitgewerkt. Het lichaam kan worden onderverdeeld in alinea's. Je moet een ruwe schets van je essay maken voordat je begint met schrijven. Om je argument te verfijnen, kun je nog een concept schrijven. Hierdoor kunt u zich concentreren op de belangrijkste details van uw argument, zoals voorbeelden die het ondersteunen.

6. Schrijf de conclusie

Het is belangrijk om een ​​overtuigende en beknopte conclusie te trekken bij het schrijven van essays. Het vat uw belangrijkste punten samen en geeft een korte beschrijving van uw logica. De conclusie moet een laatste gedachte bevatten, een samenvatting van je essay of een opmerking over de inhoud. Vaak missen studenten dit cruciale onderdeel van het essay, maar het is ongelooflijk belangrijk voor de argumentatieve kwaliteit van het werk. Studenten moeten vaak oefenen met het schrijven van een conclusie om een ​​effectieve conclusie te kunnen maken. Een professionele redacteur of docent kan je helpen het onderwerp van je conclusie te verduidelijken.

Houd er bij het schrijven van de conclusie rekening mee dat dit de laatste kans is voor de lezer om het centrale idee van het essay te onthouden, en dat het speciale zorg vereist. Introduceer nooit nieuwe informatie of details in de conclusie, want dit zal de lezer alleen maar verwarren en afleiden van belangrijke kenmerken van een conclusie. Herhaal in plaats daarvan het hoofdidee en vat drie hoofdpunten samen met een epische slotregel. Mensen die een sterke conclusie schrijven, herinneren zich eerder het werk van anderen.

7. Geef het een laatste hand

Bron: unsplash.com

De laatste hand is de sleutel tot de effectiviteit van een essay. Het kan zijn dat het gemakkelijk is om revisies aan te brengen of feedback achter te laten voor andere auteurs als je tekstverwerkingssoftware hebt. Een beoordelingstool stelt u in staat om alle wijzigingen bij te houden en maakt het eenvoudig om uw paper af te maken zonder zijn oorspronkelijke doel te verliezen. Reviewtools kunnen helpen om onnodige woorden te verminderen en het uiterlijk van uw essay te verbeteren.

Vervolgens moet u terugkeren naar uw eerste concept. Je zult willen dat het coherent is. Wijzigingen zoals overgangswoorden, zinsdelen of andere wijzigingen moeten worden aangebracht. Het is belangrijk om je essay opnieuw te lezen om het goed te laten verlopen. Zorg er ten slotte voor dat u het werk bewerkt en proefleest voordat u het verzendt. Nadat u de bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, kunt u beginnen met het herzien van uw papier. Vergeet niet om het papier te herzien nadat u deze stappen hebt voltooid.