Hoe u een efficiënte testdekking kunt garanderen met incrementeel testen

Bron: atrium.ai

Bij softwareontwikkeling is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat een item stabiel, betrouwbaar en foutloos is. Uitgebreid testen is een van de belangrijkste tactieken om dit te bereiken.

Van de verschillende teststrategieën is incrementeel testen een krachtige methode om adequate testdekking te bereiken en tegelijkertijd de ontwikkelingsschema's effectief te controleren.

Dit artikel onderzoekt het idee en biedt tips over hoe u er het beste van kunt maken om een ​​adequate dekking van tests in de softwareontwikkeling te garanderen.

Hoe werkt testdekking?

Bron: m.youtube.com

Hun testdekking meet een groep tests die de efficiëntie testen.

De locaties waar een groep testgevallen is getest, worden gekwantificeerd.

Om vast te stellen welke geconditioneerde verklaringen vertakkingen hebben uitgevoerd, omvat de testdekking van een testsuite het verzamelen van informatie over welke programmacomponenten worden uitgevoerd.

In essentie, incrementeel testen is een methode om te garanderen dat u uw code test en om uit te zoeken hoeveel van de code een bepaalde reeks tests omvat.

Testdekkingstypen

Bron: qualysoft.com

Testdekking kan vanuit verschillende hoeken worden bekeken. Laten we eens kijken naar een paar verschillende typen testdekking:

Codedekking: Het is de meest gebruikte statistiek voor het meten van de testdekking bij het testen van eenheden.

Wat betreft het aantal woorden code dat wordt behandeld en de keuzes die binnen de login-bouwers zijn gemaakt, kunnen de metingen worden onderverdeeld in verschillende niveaus en diepten.

Bij het kiezen van de criteria moet rekening worden gehouden met het belang van de geteste eenheid of hoe vaak deze verandert.

De white box-methodologie wordt gevolgd door codedekking, wat zeer nuttig is bij het toevoegen van extra unit-tests voor specifieke coderegels of vertakkingen.

Datagerichte dekking: Het richt zich primair op de parameters voor de input en output met een breed scala aan potentiële waarden.

Bij datageoriënteerde dekking kunnen we kiezen voor ‘elke keuze’-dekking, waarbij we elke potentiële waarde minimaal één keer selecteren.

Kennis van incrementeel testen

Bron: qualysoft.com

Een testaanpak die bekend staat als incrementeel testen is het segmenteren van een applicatie in kleinere, beter beheersbare stukken of modules en het testen van deze afzonderlijk en in combinatie.

Bij incrementeel testen wordt het testen opgenomen in het creatieproces, in plaats van te wachten tot de volledige applicatie is gemaakt.

Deze strategie helpt bij het omgaan met de veelzijdige aard van tests naarmate de taak zich ontwikkelt en bij het vroegtijdig ontdekken van problemen.

Incrementele testvoordelen

Bron: netguru.com
 • Vroegtijdige detectie van defecten: Defecten en problemen kunnen in een vroeg stadium worden opgespoord door kleinere modules te testen terwijl ze worden ontwikkeld, waardoor de kosten en het werk dat nodig is om ze te corrigeren, worden verlaagd.
 • Snellere invoerlus: Incrementeel testen geeft ontwikkelaars snellere input, waardoor ze problemen onmiddellijk kunnen aanpakken en de ontwikkelingscyclus kunnen versnellen.
 • Verbeterde algehele kwaliteit: Incrementeel testen zorgt ervoor dat elke module vóór de integratie goed wordt getest, waardoor de testdekking wordt vergroot.
 • Integratietesten: Nadat u de afzonderlijke API-componenten met succes heeft getest, kunt u doorgaan met het testen van de integratie. Integratietests verifiëren dat verschillende delen van de API correct samenwerken. U kunt testen hoe verschillende API-eindpunten met elkaar omgaan, gegevens verwerken en invoer/uitvoer valideren.
 • Functioneel testen: Functionele tests evalueren de functionaliteit van de API als geheel. Ze kunnen end-to-end-tests omvatten die gebruikersinteracties met de API simuleren. Functionele tests zorgen ervoor dat de API voldoet aan het beoogde doel en dat al zijn functies naadloos samenwerken.
 • Performance Testing: Zodra de API de functionele tests heeft doorstaan, kunt u zich concentreren op prestatietests. Dit omvat belastingtests, stresstests en schaalbaarheidstests om ervoor te zorgen dat de API de verwachte belasting aankan en goed presteert onder verschillende omstandigheden.
 • Beveiligingstests: Beveiligingstests zijn essentieel voor API's, omdat zij vaak worden blootgesteld aan bedreigingen van buitenaf. Voer beveiligingsbeoordelingen uit, zoals penetratietests en scannen op kwetsbaarheden, om potentiële beveiligingszwakheden in de API te identificeren en aan te pakken.
 • Regressie Testing: Wanneer u wijzigingen aanbrengt of nieuwe functies aan de API toevoegt, is het van cruciaal belang om regressietests uit te voeren. Regressietests zorgen ervoor dat bestaande functionaliteit intact blijft tijdens het introduceren van nieuwe code. Geautomatiseerde testsuites kunnen dit proces helpen stroomlijnen.

Hoe u incrementeel testen kunt gebruiken om een ​​effectieve testdekking te garanderen

Bron: qualitylogic.com
 • Modulegrenzen definiëren: Geef duidelijk de grenzen van elke module aan, zodat het testen zich kan concentreren op bepaalde functionaliteiten.
 • Moduleprioriteit: Selecteer de meest elementaire of risicovolle modules om te beginnen met testen en geef ze de eerste zorg.
 • Testcases maken: Creëer voor elke module grondige testcases die een reeks scenario's bestrijken, inclusief typische toepassingen en edge-cases.
 • Automatiseer testen: Testautomatiseringstools kunnen de succesvolle afronding van testgevallen versnellen, wat resulteert in uniforme en herhaalbare testprocessen.
 • Reguliere integratie: Integreer regelmatig geverifieerde componenten om compatibiliteitsproblemen op te sporen en een naadloze communicatie tussen verschillende onderdelen te garanderen.
 • Regressietesten: Voer na het integreren van elke module regressietests uit om er zeker van te zijn dat geen nieuwe wijzigingen hebben geresulteerd in bugs in modules die al zijn getest.
 • Terugkoppeling: Onderhoud een voortdurende dialoog tussen testers en ontwikkelaars, waarin problemen onmiddellijk worden opgelost en testgevallen indien nodig worden aangepast.

Belangrijke ideeën en fasen

Bron: parasoft.com
 • Module-isolatie: Bij de incrementele testaanpak wordt de software opgesplitst in afzonderlijke modules of componenten. Elke module wordt individueel getest om er zeker van te zijn dat het gedrag en de functionaliteit voldoen aan de specificaties.
 • Incrementele integratie: Wanneer een module op betrouwbare wijze is beoordeeld en besloten, wordt deze continu opgenomen in het algemene kader. Eerlijkheidscontroles garanderen dat deze modules nauwkeurig samenwerken en dat het systeem verloopt zoals gepland.
 • Continue invoer: Door direct input te krijgen over de effectiviteit en kwaliteit van elke module, kunnen ontwikkelaars problemen snel aanpakken. Dit verkleint de kans op het ontwikkelen van kritieke tekortkomingen en moedigt flexibele reacties op veranderende behoeften aan.
 • Regressietesten: Regressietesten wordt gedaan wanneer nieuwe modules worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de wijzigingen geen invloed hebben op de reeds bestaande functionaliteit. Dit verkleint de kans op het toevoegen van nieuwe fouten tijdens het integratieproces.
 • Laatste systeemtesten: Nadat alle modules zijn geïntegreerd, wordt een grondige test op systeemniveau uitgevoerd om de algehele functionaliteit, efficiëntie en gebruikerservaring van de applicatie te verifiëren.

Conclusie

Een cruciaal onderdeel van het maken van software dat rechtstreeks van invloed is op de betrouwbaarheid en kwaliteit van het eindproduct is adequate testdekking.

Een proactieve strategie voor het verkrijgen van een grondige testdekking, risicobeperking en samenwerking is een incrementele testaanpak.

Ontwikkelaars kunnen bugs vroegtijdig ontdekken, zorgen voor een gemakkelijke integratie en gebruikers een product van hoge kwaliteit bieden door een onderneming in kleinere delen op te delen en vanaf het begin te testen.

Het toepassen van incrementeel testen kan de algehele prestatie van het ontwikkelingsproces aanzienlijk verbeteren naarmate softwareprojecten ingewikkelder worden.