Cén Fáth ar Chóir Duit Aighne a Thabhairt leat le haghaidh Éisteachta um Mí-Iompar Acadúil?

0
10
Foinse: europeanbusinessreview.com

Tá an caidreamh idir an múinteoir agus an mac léinn neamhchosúil le haon cheann eile, agus má tá an dalta cúisithe i mí-iompar acadúil agus go bhfuil éisteacht riachtanach, is furasta é a mhothú caillte. Cruinnithe breithiúnacha atá sna cruinnithe seo agus féadann siad a bheith rómhór. B’fhéidir nach mbeifeá in ann tú féin a léiriú ar bhealach cothrom nó éifeachtach. Sin nuair is féidir le haturnae cabhrú leat.

Beidh a fhios ag aturnae cad atá le rá agus cathain, conas is fearr do sheasamh a chosaint agus an ceartas atá tuillte agat a sholáthar duit tar éis duit a bheith cúisithe go héagórach. Is féidir leat seiceáil daltadisciplinedefense.com fios a bheith agat conas is féidir le haturnae mí-iompair acadúil a bheith ina chabhair mhór le linn na n-amanna seo.

Féachaimis anois ar an 2 chúis is fearr chun aturnae a thabhairt chuig éisteacht mí-iompair acadúil.

Beidh ort dul os comhair painéal sláine acadúil

B’fhéidir nach dtuigeann tú go mbeidh ort dul os comhair an phainéil um ionracas acadúil nuair a bheidh tú cúisithe i mí-iompar acadúil. Ar na painéil seo tá Ollúna, riarthóirí, agus baill foirne, chomh maith le hionadaí mac léinn. Tá an t-údarás acu a chinneadh ar cheart duit a bheith scartha ó do scoil mar gheall ar shárú ar a gcód iompair.

Ní hamháin nach dtuigeann na daoine seo an dlí, ach níl a fhios acu freisin cad a thógann sé chun cás a ullmhú agus a chur ina luí ar dhuine go bhfuil tú neamhchiontach. Déanann aturnae! Is iomaí seans atá i do choinne nuair a bhíonn tú ag troid le duine a bhfuil beagnach a shaol ar fad caite aige san saol acadúil. Tuigfidh dlíodóir sonraí do cháis, beidh sé in ann tú a ullmhú le bheith ag súil leis, agus gheobhaidh tú na torthaí atá tuillte agat sa todhchaí.

Beidh tú in ann tú féin a chosaint go maith

Foinse: healthtechzone.com

Fiú má bhraitheann tú gur cainteoir imleor thú, is éagsúil go mór é a bheith in ann tú féin a chur in iúl os comhair painéil ná a bheith in ann tú féin a chosaint ar mhí-iompar acadúil. Teastaíonn duine uait atá in ann na fíricí a thabhairt duit agus do thaobh a chosaint.

Is é aturnae an duine is fearr chun cabhrú leat le fíricí do cháis agus chun tú a léiriú go maith nuair a thagann sé chun do thaobh den scéal a chur i láthair. Tá an-eolas acu ar conas labhairt ar do shon agus beidh a fhios acu conas aon cheisteanna a chuirtear ort le linn d’éisteachta a láimhseáil.

Cad é Ról Aighne in Éisteacht Mí-Iompar Acadúil?

Ní foirmiúlacht amháin é éisteacht mí-iompair acadúil. Tá sé i bhfad níos mó ná sin, agus beidh duine éigin a bhfuil do leasanna is fearr i gcuimhne duit. Seo a leanas na príomhphointí maidir le cad is féidir le haturnae a dhéanamh le linn éisteachta mí-iompair acadúil:

1. Míníonn sé an próiseas dlíthiúil agus conas a oibríonn sé duit

Míneoidh aturnae i dtéarmaí simplí agus simplí an próiseas dlíthiúil agus conas a oibríonn sé. Cuirfidh siad in iúl duit cad ba cheart a bheith ag súil leis, cé chomh fada agus is féidir le héisteacht mí-iompair acadúil, agus cad is féidir leo a dhéanamh duit le linn an imeachta.

2. Seasann do chearta mar mhac léinn cúisithe le linn éisteachta mí-iompair acadúil

Foinse: ucl.ac.uk

Seasfaidh aturnae ar son chearta an mhic léinn cúisithe le linn na héisteachta mí-iompair acadúil. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo seasamh suas ar son do chearta i gcoinne gníomhartha na scoile agus tú féin a chosaint ar ráitis a rinne ball den phainéal nó a d’fhéadfadh múinteoirí eile a bheith déanta.

3. Cuidíonn sé leat tríd an bpróiseas ó thús go deireadh

Is é aturnae an duine is fearr chun cabhrú leat le linn d’éisteachta mí-iompair acadúil. Tá a fhios acu conas a oibríonn an próiseas seo agus beidh a fhios acu cad atá le rá, cathain a déarfaidh siad é, agus cé leis ar cheart dóibh cur chuige le linn do chás. Má fhaightear ciontach tú, beidh siad ann trí gach rogha dlí os a gcomhair.

4. Clúdaíonn sé cad ba cheart duit a bheith ag súil leis ar lá d'éisteachta

Ba cheart duit a bheith ar do chompord faoi lá d’éisteachta mí-iompair acadúil, agus déanfaidh dlíodóir tú a threorú tríd an méid a bheidh tú ag súil leis an lá sin. Múinfidh aturnae duit conas seasamh suas duit féin agus na torthaí atá tuillte agat a fháil.

5. Tugann sé comhairle maidir le hullmhú don éisteacht

Cabhróidh aturnae leat ullmhaigh do éisteacht tríd an oiread eolais agus is féidir a sholáthar duit. D’fhéadfadh leideanna a bheith san áireamh anseo maidir le conas gléasadh, conas ullmhú d’aon cheisteanna a d’fhéadfaí a chur, agus conas do chás a chur i láthair.

6. Cosnaíonn sé do sheasamh go maith le fíricí, figiúirí agus réasúnaíocht

Foinse: quillbot.com

Beidh aturnae ina dhuine chun do sheasamh a chosaint le fíricí, figiúirí agus réasúnaíocht. Tá siad in ann tacaíocht a thabhairt duit in aghaidh aon cheisteanna a chuireann ball den phainéal nó taobh na scoile den scéal. Ina theannta sin, beidh siad ann leat trí gach céim den bhealach agus cinnteoidh siad a n-aird iomlán a thabhairt duit.

7. A bheith eolach ar na cóid iompair atá leagtha síos ag scoileanna éagsúla

Beidh a fhios ag aturnae cad iad na cóid iompair a úsáideann scoileanna i do cheantar agus beidh a fhios aige conas do sheasamh a chosaint ina gcoinne. Tá siad ar an eolas freisin ar na dlíthe nach mór duit a leanúint, na bealaí éalaithe ba chóir duit a bheith ar an eolas, etc.

8. Tá eolas aige ar conas cás a ullmhú agus ceisteanna a chuirtear a láimhseáil

Beidh aturnae in ann faisnéis a sholáthar agus leideanna á gcur ar fáil duit maidir le conas cás a ullmhú agus aon cheisteanna a chuireann baill an phainéil a láimhseáil le linn d’éisteachta. Beidh siad in ann tú a choinneáil socair agus compordach le linn an phróisis chomh maith.

Conclúid

Foinse: acerislaw.com

Anois go bhfuil a fhios agat cad is féidir le haturnae a dhéanamh duit, beidh tú in ann a fheiceáil cén fáth gur smaoineamh maith é ceann a fhostú nuair a bhíonn mí-iompar acadúil agat. Aturnae na fíricí a thabhairt duit agus cabhróidh sé seo le do sheasamh a chosaint in aghaidh aon chúisimh a dhéanann scoileanna nó baill den phainéal. Beidh siad in ann tú a mhúineadh freisin conas cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis an scoil, le baill an phainéil, agus le daoine eile a bhfuil baint acu le do chás.